Profil uživatele
Anin Tašky
Prodávající
Bartošovice
Registrace: 16.5.2016

Ve své tvorbě pracuji s ornamenty, razítky, s překrýváním, vrstvením a s detaily, které mnohdy tvoří celek.

Mám za to, že právě tašky jsou doplňkem, který dotváří ženskost, eleganci, temperament, něžnost, hravost, vůni... Taška je pro mě šperkem, který má praktické využití.

Ráda tvořím na zakázku, na přání s tím, že se snažím, aby každý výrobek byl originál a pokud vzniknou podobné tašky, pak pouze v několika kusech.

Když přečtete anIN pozpátku dostanete ženské jméno, když přečtete anIN, dostanete hravost, ženskost, eleganci.

                                                                        
                                       

          

                                    

                          

      

      

 

 

 

 

Kolekce Memory

  

Kolekce Memory tašek anIN je inspirována dětskou kresbou.  Její hravostí, humorem, nahodilostí ale i jasným sdělením.  Je to vzpomínka na magické období v našem životě...

Pošlete mi dětský obrázek, který máte rádi, který je váš a nebo vaších blízkých a já vám ho vtisknu do motivu, jež bude pořád s vámi. Jako talisman paměti, vzpomínku, která vás chrání... do vašich oblíbených barev,rozměrů, motivů.

TAŠKA PTÁK - černá

inspirováno Ninou 1,5 let - čmáranice na zdi

        

 

Tašky je možné zhotovit na zakázku. Stačí napsat barevnou kombinaci, materiál, rozměry, účel. Vše potřebné se dohodne předem vnitřní poštou. Bude-li zájem o vzorníky látek, uch a koženky, ráda pošlu obrázky. Stejně tak i již ušité tašky, ukázky tisku.

                    

 


                                

                                  

 

         

 

    Materiál, údržba

 • Tašky jsou zhotoveny z  bavlněných látek s příměsí polyesteru, koženky, úsně. Pro tisk používám kvalitní barvy na textil, které jsou fixovany žehlením. Úseň mořím, razím a finálně upravuji (ucha na tašky, doplňky). Bavlněné látky se přirozeně mačkají. Ucha i látka jsou naimpregnované proti vodě a nečistotám.
 • U tašek s kombinací látka, koženka, kůže postupujte následovně: - znečištěnou látku vyčistěte tepováním, setřete houbičkou nebo opláchněte vodou - do 40°, vyhněte se namočení koženky a kůže. V případě nutnosti koženku i kůži vytřete do sucha
 • Celolátkové tašky lze prát ručně - 40°, po vypraní z nich lehce vytlačte vodu a nechte volně uschnout (tašky jsou vyztužené  a podlepené materiálem, který je vhodnější prát v rukou ). Tašku žehlete  raději  přes plátno, pečící papír. Pokud potřebujete žehlit přímo na látku, tak nastavte teplotu na danou látku, tisk určitě přímé žehlení vydrží

 

 

                          

Způsob dopravy
Zboží odesílám pouze s platbou předem na účet prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní nebo jako balík do ruky v ozdobeném balení.
Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

prodejce „ANIN TAŠKY“

Jménem, příjmením, názvem spol., IČ a sídlem uvedeným v sekci „Košík“

I.

Vymezení pojmů

 1. Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí

internetový obchod na internetové adresewww.fler.cz/anin-tasky

 1. Prodejcem“ se rozumí provozovatel obchodu, jménem, příjmením, názvem spol.,

IČ a sídlem společnosti uvedeným v sekci „Košík“ před odesláním objednávky.

 1. Zbožím“ se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.
 2. Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního

Zboží.                            

 1. Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá obchod

prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání. Na takového Spotřebitele se

vztahují ujednání, u nichž je tak výslovně uvedeno.

 1. Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní

Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.

 1. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II.

Nákup Zboží

 1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického

objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Vyplněním

registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli

objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky

v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a

reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se

zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana

osobních údajů).

 1. Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem

na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze

informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci

Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a

koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží

v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy

k takovému Zboží.

 1. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím

Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení

Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci.

 1. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito

obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v

Objednávce.

 1. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.
 2. Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na

uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží

uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky

tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke

konkrétnímu objednanému Zboží.

 1. Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého

návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob

dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní

smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a

reklamačními podmínkami.

 1. Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na

adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté,

co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici.

III.

Realizace Objednávky

 1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné

údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.

 1. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze

strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i)

Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v

případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6

nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.

 1. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně

podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či

provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s

žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných

podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.

 1. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má

zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za

novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.

 1. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má

zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové

lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

 1. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.

IV.

Informace Zákazníka

 1. S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními a

reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření

smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.

 1. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních a

reklamačních podmínek.

 1. Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci

Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového

Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného

Zboží i jeho cenou seznámil.

 1. Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena bez daní a bez dalších poplatků,

není-li uvedeno jinak.

 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či

smlouvě.

 1. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi

zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení

dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č.

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu).

 1. Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních

prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.

 1. Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického

systému Obchodu Zákazník na dobu neurčitou souhlasí, že mohou být Prodejcem

Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení

Prodejce a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána

obchodní sdělení Prodejce. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

 1. Nabídka Zboží Obchodu je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního

Zboží v rámci specifikace Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž pokud doba

platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání či

do vyčerpání zásob.

 1. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována

v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být

tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové

zpřístupnění.

 1. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány

těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

 1. Kupní smlouva může být uzavřena v českém nebo i slovenském jazyce.
 2. V rámci objednávání kteréhokoli Zboží je Zákazník oprávněn do konečného

odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné

v Objednávce.

V.

Dodání Zboží

 1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je

specifikována i cena a forma dodání.

 1. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na

poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník

doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného

dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém

skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4

využije své právo odstoupit od smlouvy.

 1. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši

100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

 1. Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn

od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok

Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé

skladné dle bodu 3.

VI.

Platební podmínky

 1. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je

specifikována i cena a forma platby.

VII.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

(ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit

bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel

nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém

odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodejce na jeho adresu uvedenou v čl. I

odst. 2 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

Spotřebitel může použít níže v čl. XIV uvedený vzorový formulář pro

odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat

odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 1. Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení

od této smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před

uplynutím 14 dnů.

 1. Pokud Spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného

Zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co

nastane dříve, všechny platby, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně

nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v

důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější

způsob standardního dodání nabízený Prodejcem). Pro vrácení plateb použije

Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení

počáteční transakce, pokud Spotřebitelvýslovně neurčil jinak. V žádném případě

tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1

odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím

jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi

Zboží, včetně jeho funkčnosti.

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1

ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

 1. Spotřebitel nemá právo odstoupit dle tohoto článku od kupní smlouvy na Zboží,

které již bylo Spotřebiteli dodáno, avšak bylo dříve Prodejcem před jeho dodáním

na základě požadavku či Objednávky Spotřebitele jakkoli upraveno podle

přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele (především na jeho míru).

 1. Ustanovení čl. VII se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.

VIII.

Reklamace Zboží

 1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na Zboží vyskytly v době 24

měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na

Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží

reklamovat dle příslušných právních předpisů.

 1. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:
 2. byly reklamovány po uplynutí doby dle odst. 1,
 3. mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v

rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,

 1. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,
 2. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v

povaze Zboží.

 1. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen přeložit reklamované Zboží a kopii

dokladu o koupi (faktury).

 1. V případě koupě Zboží osobním odběrem u Prodejce obdrží Zákazník fakturu

současně se zakoupeným Zbožím.

 1. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.
 2. V případě doručení zboží dobírkou je Zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku

prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození,

popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty

reklamovat u doručující služby i Prodejce. Další manipulace s poškozenou

zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny Prodejce.

 1. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí

příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez

zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode

dne doručení zásilky.

IX.

Nároky z vad

 1. Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a násl. OZ, přičemž Prodejce

též odpovídá za jakost Zboží při převzetí dle §2161 OZ. Předchozí věta se však

nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je

oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

 1. Práva z vadného plnění je Zákazník uplatnit především dle §2169 OZ. Předchozí

věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový

Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

X.

Posouzení reklamace

 1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník

zpět na adresu Prodejce.

 1. V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.
 2. K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.
 3. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.
 4. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude

Prodejcem přihlíženo.

 1. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce

reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.

XI.

Vrácení Zboží

(článek XI. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. VII)

 1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. VII, je Zákazník je povinen

vrátit Prodejci Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi Prodejcem

a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení

některého účastníka od kupní smlouvy.

 1. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. VII vznikne Zákazníkovi

povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží

nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.

 1. V případě, že Zákazník převzal od Prodejce Zboží osobní odběrem, je Zákazník

povinen Zboží vrátit a předat Prodejci ve lhůtě dle odst. 2 v prodejním místě

Prodejce, kde si dříve Zboží převzal.

 1. V případě, že zákazník převzal od Prodejce Zboží dobírkou, je Zákazník povinen

Zboží vrátit Prodejci tak, že Zboží zašle ve lhůtě dle odst. 2 na adresu Prodejce,

ze které mu bylo Zboží odesláno, nebo jej v dané lhůtě na uvedené adrese předá

Prodejci.

 1. Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi

součástmi a příslušenstvím, jenž byly součástí koupě.

 1. V případě porušení povinnosti dle odst. 5 je Prodejce oprávněn vyúčtovat

Zákazníkovi:

 1. částku odpovídající snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku

nakládání Zákazníka se Zbožím,

 1. přímé náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,
 2. přímé náklady na čištění Zboží,
 3. cenu chybějících součástí nebo příslušenství.
 4. Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 6 do 5 dnů od oznámení

takového vyúčtování Zákazníkovi.

 1. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s vrácením Zboží, je Prodejce oprávněn vyúčtovat

Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny Zboží (včetně DPH), o

jehož vrácení se jedná, která byla fakturována Zákazníkovi při koupi Zboží, a to za

každý i započatý den takového prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v

plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Zákazník je povinen

uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.

 1. Prodejce vrátí Zákazníkovi kupní cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po

případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 6) teprve poté, co

Prodejci bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto

odstoupil od smlouvy.

 1. Ustanovení tohoto článku XI. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku

smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. VII.

XII.

Ochrana osobních údajů

 1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání

Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu,

bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či

Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout

a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.

 1. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce

povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický

systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky

automaticky zastaveno či ukončeno.

 1. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje

Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v

rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.

 1. Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, umístěnými na

adrese https://www.fler.cz/uzivatel/gdpr, s nimiž se zákazník řádně seznámil

před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním

kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli

Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické

komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň

považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

 1. Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a

Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí

českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.

 1. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník

a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele,

vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není

Spotřebitelem.

 1. Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi

prodejcem a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle

zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na

mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat

k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz).

 1. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními

podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje

za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá

ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp.

postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje

pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla

řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních

podmínek touto elektronickou formou.

 1. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před

učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly

Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou

obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně

seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před

jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními,

informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a

reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.

 1. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a

reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.

XIV.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. VII)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: .............................................

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......................................

- Datum obdržení .....................................

- Jméno a příjmení Spotřebitele .............................

- Adresa Spotřebitele .......................

- Podpis Spotřebitele .......................................

- Datum ..................................

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím