Profil uživatele
babisova
Prodávající
Nová Hradečná
Registrace: 10.9.2012

Vítám Vás ve svém obchůdku Usmívající se

Od mala jsem ráda pletla a vyšívala. Když jsem čekala druhé dítko - holčičku, zamilovala jsem se do háčkování. Po narození druhého díťátka už nebylo moc času na ruční práce, proto jsem se rozhodla alespoň pro prodej materiálů k tvorbě. Nyní jsem propadla šití a opět vyšívání a dost mě to baví 

Prohlížejte, vybírejte a nechte se unášet na vlnách vln......

 

Zde pár foteček z mé tvorby:

Háčkování...

              

 

Materiál (galanterie, korálky, šňůry, atd.) naleznete i na mém druhém profilu ,,Perci"

 

 

A nyní konečně šití

 

 

 

Na Vaši další návštěvu se těší

Lucka

 

!!!Nekuřácké prostředí!!!

 

!!!Prostředí bez zvířat!!!

 

TOPlist

 

 

 

Fler banner: https://www.fler.cz/user/182478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení zákazníci i prodejci,

mou snahou je ctít níže uvedený kodex lhůt dodání a prosím i další prodejce o jejich respektování. Jen tak můžeme zákazníkovi nabídnout maximum pro jeho komfort při nakupování a kompletní informace již přímo u každého prodávaného zboží (výrobek, materiál).

Děkuji a přeji mnoho příjemných nákupů a prodejů

Lucka

 

 

Termín dodání - doba od připsání peněz po předání zásilky dopravci

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kodex terminologie lhůt dodání - kompletní znění
Terminologie lhůt dodání APEK

Stejně jako při špatně nastavené ceně, lživém popisu zboží je i lživá informace o skladové dostupnosti a termínu dodání klamavým jednáním obchodníka. V dnešní velmi konkurenční době je právě termín dodání mnohdy nejdůležitější informací pro spotřebitele a jeho klamání je chráněno zákonem č. 634/1992 Sb. s pokutou pro obchodníka do výše 50 miliónů korun.

Obchodník hlásící se k Terminologii lhůt dodání používá na svých stránkách pouze jednoznačné a nezavádějící údaje a neklame spotřebitele.

 

Povolená slovní vyjádření:
 • „Ihned k odběru"
 • „Ihned k odeslání"
 • „U dodavatele"
 • „Na dotaz"
 • „K dispozici (datum)"
Použití rozšiřujících slov:

+ skladem

+ běžně / obvykle

+ časový údaj (dodání / odeslání)

Zakázaná slovní vyjádření:

Jakákoliv vyjádření matoucího zákazníka a neposkytující korektní informace o skladu.

 • skladem do 3 dnů
 • skladem ve-shopu
 • běžně skladem, dodání ihned
 • obvykle skladem
 • dodání zítra (prezentováno vpátek)
 • dodaní 10. září (prezentováno 9. září v23:40) - pokud tomu tak reálně není (kurýr apod.)
Podrobné vysvětlení Terminologie lhůt dodání

„Ihned k odběru"

Zboží musí být okamžitě dostupné k odběru na prodejně / výdejně. Pakliže tomu tak není, není možné uvádět tento výraz. Prezentovaná informace o stavu skladu nesmí být starší 1 hodiny. Pakliže je starší, musí být viditelně a zřetelně uvedeno, jak je informace stará.

Praktická situace „Ihned k odběru": zákazník si objedná zboží, sedne do auta a dojede si pro zboží na prodejnu/výdejnu.

Alternativní slovní vyjádření: ihned k vyzvednutí (na prodejně), okamžitě k odběru, skladem - ihned k odběru.

„Ihned k odeslání"

Zboží je možné ihned odeslat, ale není dostupné k okamžitému osobnímu odběru. Doba doručení závisí na formě dopravy (obchodník je schopen zboží předat dopravci ihned*). Prezentovaná informace o stavu skladu nesmí být starší 1 hodiny. Pakliže je starší, musí být viditelně a zřetelně uvedeno, jak je informace stará.

* Na stránkách obchodu musí být zřetelně a viditelně uvedena informace, do kolika hodin může zákazník zboží objednat, aby bylo v daný den odesláno.

Praktická situace „Ihned k expedici": zboží je ve skladě obchodníka, sklad však neslouží zároveň jako prodejna. Zákazník si tak nemůže dojet ihned pro zboží, ale může si jej bezprostředně nechat poslat na adresu nebo přeposlat na prodejnu.

 

Alternativní slovní vyjádření: ihned k expedici (mnoho spotřebitelů však toto slovo nezná a neví, co znamená)

 

„U dodavatele"

O zboží je (datová) informace, že se nachází na skladě dodavatele nebo distribučního centra sloužícího více obchodníkům. Prezentovaná informace o stavu skladu nesmí být starší 1 hodiny. Pakliže je starší, musí být viditelně a zřetelně uvedeno, jak je informace stará.

Praktická situace „U dodavatele": zboží je na skladě dodavatele, kde dostává obchodník pravidelně datovou aktualizaci. V případě objednávky zákazníkem je obchodník schopen okamžitě zboží objednat a zaslat napřímo zákazníkovi ze skladu dodavatele nebo skrz svůj sklad přeposlat.

 

Alternativní slovní vyjádření: v distribučním centru, u výrobce, u distributora, u velkoobchodu

 

„Na dotaz"

Informace je poskytnuta po dotazu zákazníka. Je možné doplnit přibližný termín dodání (expedice) s poznámkou (viditelnou a zřejmou), že je opravdu pouze informativní. Nutné je doplnit vysvětlení, jakým způsobem se zákazník dozví přesný termín dodání / odeslání.

 

Alternativní slovní vyjádření: není

 

„K dispozici (datum)"

Nabízí spotřebiteli informaci o zboží, které není ještě v prodeji nebo momentálně není, ale již je známá informace, kdy bude. Datum, které je uvedeno musí být datem, kdy bude zboží již připraveno k vyzvednutí nebo odeslání (viz ihned k odběru, ihned k odeslání)

 

Alternativní slovní vyjádření: V prodeji dne ..., Naskladníme dne ...

 

 

Použití rozšiřujících slov

+ skladem

Doplnění informací slovem skladem je možné pouze za předpokladu, že prezentovaná informace není starší 1 hodiny nebo za předpokladu, že není starší 24 hodin v případě, že je viditelnou a zřejmou formou uvedeno, jak starý údaj je.

Samotné slovo skladem je možné použít pouze za předpokladu, že je zboží ihned k odběru a zároveň ihned k odeslání (viz výše). V případě, že obchodník nemá prodejnu, vyhovuje i samotná varianta ihned k odeslání.

Praktické varianty: Skladem - ihned k odběru, Skladem - ihned k expedici, Skladem u dodavatele, Skladem

+ běžně / obvykle

Poskytuje spotřebiteli rozšířenou informaci zejména u zboží, kde má obchodník praktické zkušenosti a opodstatněný předpoklad o dostupnosti. Zejména v případě, kde neprobíhá pravidelná datová komunikace se skladem a dodavateli nebo je datová informace staršího data (1 resp. 24 hodin).

Podmínkou tohoto uvedení je nutnost viditelně a zřetelně spotřebiteli sdělit, jakým způsobem se dostane k přesné informaci.

Praktická varianty: Běžně u dodavatele, Obvykle do 3 dnů

+ časový údaj (dodání / odeslání)

Poskytuje spotřebiteli maximální komfort při rozhodování a je doporučován jako doplněk všech forem prezentace dostupnosti / dodání zboží.

Není však možné uvádět klamavé informace typu „Dodání zítra" v případě prezentace v pátek, pokud skutečně není realizován sobotní závoz zboží.

Praktická varianty: Ihned k odeslání - dodání 1. září, Ihned k odeslání - dodání do 48 hodin

 

Tolerovaná odchylka od výše uvedených pravidel je pouze o víkendu, kdy není nutné uvádět pro víkendové dny jiné slovní vyjádření než v pracovní dny, ačkoliv nejsou o víkendu pravdivé (mimo doplňkových údajů, kde odchylka tolerována není). V případě osobního odběru velmi výrazně doporučujeme informace spojit s otevíracími hodinami prodejny/prodejen.

Způsob dopravy
Česká pošta - doporučená zásilka. Balení do bublinkové obálky nebo krabice...podle množství a charakteru zboží.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

   I.Úvodní ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) podnikatele Ing. Lucie Babišové, místem podnikání Nová Hradečná 240, PSČ 783 83, IČO 87971615, DIČ CZ8261044935 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce na internetové adrese www.fler.cz/babisova (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je kupní smlouva uzavírána mezi prodávajícím a spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOS“).
 3. Smluvní strany si mohou sjednat v kupní smlouvě odlišná ujednání od obchodních podmínek. V takovém případě mají tato odlišná ujednání přednost před obchodními podmínkami. Odlišná ujednání kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, případně jazyce slovenském, pokud se smluvní strany nedohodnou písemnou formou jinak. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení rozumí i e-mailová komunikace mezi smluvními stranami prostřednictvím elektronické pošty.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami a jsou poskytovány kupujícímu v písemné podobě zaslané na e-mail kupujícího, který uvede ve své objednávce. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a sděluje tím prodávajícímu, že se s obchodními podmínkami seznámil a v plném rozsahu jim rozumí.
 6. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit či doplnit znění těchto obchodních podmínek. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Základní pojmy

 1. Prodávajícím je Ing. Lucie Babišová, místem podnikání Nová Hradečná 240, PSČ 783 83, IČO 87971615, DIČ CZ8261044935.
 2. Kupujícím je spotřebitel, který prostřednictvím e-shopu na webové stránce (webovém rozhraní obchodu) uzavře s prodávajícím kupní smlouvu.
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, ani při samostatném výkonu svého povolání.
 4. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Zákonem o ochraně spotřebitele (ZOOS) se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky, které se vztahují na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které mezi sebou uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s nákupem zboží ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího.
 7. Pracovními dny se rozumí kalendářní dny od pondělí do pátku v provozních hodinách prodávajícího. Provozními hodinami se rozumí doba od 8:00 do 17:00 v pracovní dny.

 

III.                Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží rovněž bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho uživatelskému účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn na elektronickou adresu kupujícího, který se registroval na webové stránce zasílat informace o novinkách, slevách a dalších akcích, které prodávající vyhlašuje nebo pořádá.
 6. Prodávající může uživatelský účet kupujícího zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců po sobě jdoucích nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 4. objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 5. způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 6. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Písemnou formou je v daném případě i potvrzení zaslané na kontaktní elektronickou adresu prodávajícího.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (e-mail kupujícího). V případě, že bude přijetí objednávky zaslaného kupujícímu obsahovat úpravu množství zboží, variantu zboží, kupní cenu zboží či nákladů na dopravu, jedná se o nový návrh na uzavření kupní smlouvy, který musí být kupujícím potvrzen prodávajícímu, aby byla kupní smlouvy uzavřena.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

V. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ujednáním není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby
 4. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 5. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1459738003/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a. s. (dále také jen „účet prodávajícího“),
 6. v hotovosti při osobním převzetí zboží.
 7. Kupující si může zboží převzít osobně po předchozí dohodě s prodávajícím. Místo předání si smluvní strany rovněž předem dohodnou.
 8. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 9. V případě, že prodávající stanoví u konkrétního zboží povinnost úhrady zálohy, kupující ji uhradí na účet prodávajícího na základě platebních informací uvedených v zálohové faktuře, kterou prodávající kupujícímu zašle na elektronickou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky.
 10. V případě platby v hotovosti, nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nezaplacením kupní ceny dle tohoto odstavce se návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) ruší.
 11. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 12. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. IV odst. 5 a 6 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemné kombinovat, pokud nebude prodávajícím výslovně uvedeno jinak.
 14. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závazným právním předpisem, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je prodávajícím vystavena po uhrazení ceny zboží kupujícím a zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předcházející větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat do místa podnikání prodávajícího (Nová Hradečná 240, PSČ 783 83) nebo na elektronickou adresu prodávajícího svatba.mariee@seznam.cz.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Do doby vrácení zboží prodávajícímu nevzniká kupujícímu právo na vrácení kupní ceny.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VII.              Dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, a to ani po opakovaném (2x) upozornění, má prodávající právo na úhradu poplatek za uskladnění, a to ve výši 10 Kč/den/objednávku. Je-li předmětem objednávky více než 5 kusů zboží, stanovuje se poplatek za uskladnění ve výši 15 Kč/den/objednávku. Poplatek za uskladnění je splatný na základě samostatného daňového doklad – faktury, případně může být samostatně vyčíslen na daňovém dokladu – faktuře vystaveném na objednané zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VIII.            Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále také ZOOS.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li z povahy zboží.
 9. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.
 10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz.

  K mimosoudnímu řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelské spory) jsou smluvní strany oprávněny využít rovněž on-line aplikaci, a to platformu zřízenou Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOOS.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

X. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení, je-li odlišná od adresy bydliště, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (dle odst. 4 tohoto článku obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
 9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranit takto vzniklý stav.
 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XII.              Závěrečná ujednání

 1. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných nebo neúčinných ustanovení, použije se ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Smluvní strany budou přednostně doručovat na elektronické adresy, které si navzájem sdělí. Elektronická adresa prodávajícího je uvedena na webových stránkách, elektronická adresa kupujícího musí být povinně vyplněna v závazné objednávce zboží, resp. rezervaci zboží.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

V Nové Hradečné dne 17. 4. 2016

------------------------------------------

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář o poučení o právu odstoupit od smlouvy – prosíme  vyplňte a odešlete na adresu

Adresát:

Lucie Babišová, Nová Hradečná 240, PSČ 78384

Oznamuji/oznamujeme[1] Vám, že tímto odstupuji/odstupujeme[2] od smlouvy o nákupu tohoto zboží

Datum objednání:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele):

Adresa kupujícího (spotřebitele):

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu www.mariee.cz Lucii Babišovou, místem podnikání Nová Hradečná 240, PSČ 78383, tel.: 728179079, e-mail: svatba.mariee@seznam.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, platbu Vám vrátíme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naši adresu, případně také, než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Lucie Babišová, Nová Hradečná 240, PSČ 78383. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

Podpis kupujícího (spotřebitele)[3] ...........................................

Datum

[1] Nehodící se škrtněte.

[2] Nehodící se škrtněte.

[3] Jen v případě, že je formulář zasílán v listinné podobě.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
799739
6.4.2019 Nové vzory látek - děkuji za kuk :-) https://www.fler.cz/shop/...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím