Profil uživatele
beky-materiál
Alena Nevěčná | prodávající
Slatinice
Registrace: 4.2.2011

 

Vítám Vás v obchůdku

specializovaném na korálky, komponenty a další tvořivý materiál.

Budu se snažit vybírat zajímavé korálky a komponenty pro Vaše tvoření.

Nebojte se mne při jakémkoliv dotazu kontaktovat.

Příjemné tvoření

...................................................................................................................

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Platby přijímám pouze převodem z účtu na účet. Z tohoto důvodu obchůdek beky-materiál nespadá pod povinnou registraci k EET.

Na dobírku neodesílám.

Odesláním objednávky stvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s obchodními podmínkami. Nejsem plátce DPH.

 

Mé tvoření prodávám na profilu beky.

 

TOPlist

Vloženo 9. 9 .2011

Způsob dopravy
Zboží zasílám doporučeně českou poštou. Baleno je v zip sáčku a v bublinkové obálce, případně bublinkové folii a obálce. Nezasílám na dobírku.
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup na www.fler.cz/beky-material, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a nakupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fler.cz/beky-material.

Nakupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito OP a je srozuměn s možností odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání zboží prodávajícím.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Součástí OP je rovněž reklamační řád prodávajícího.

GDPR

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Cena zboží a platební podmínky:

Prodávající nabízí ručně vyráběné zboží, materiál a pomůcky pro tvorbu a jinou výtvarnou činnosti.

Cena zboží je pro nakupujícího konečná. Náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou k ní přičteny a jsou uvedeny v následujícím bodě (viz „Doprava zboží“).

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu odeslán současně se všemi náležitostmi k platbě.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (lhůtu k platbě lze prodloužit jen po předchozí dohodě). V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v papírové (event. elektronické) podobě na adresu kupujícího.

Sloučení objednávek

Jednotlivé objednávky lze po domluvě spojit a zaslat za jedno poštovné v jednom balíčku za těchto podmínek:

  • Předešlá objednávka nebyla dosud odeslána.
  • Obě objednávky byly uhrazeny.

Doprava zboží:

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění nakupujícího. Případná změna ceny zboží však nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky.

Zboží je zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty, nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet.

Cena poštovného a balného dle typu zásilky je:

Doporučeně - od 50 Kč v rámci ČR.

Cena poštovného je navýšena dle tarifu ČP pokud nakupující preferuje zaslání zboží prostřednictvím dražší poštovní služby (např. balík do ruky, apod.).

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, pak je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze uplatnit.

O jednotlivých skutečnostech (potvrzení objednávky, údajích k provedení platby, obdržení platby, odeslání, apod.) bude kupující informován prostřednictvím Flér zprávy (pošty), příp. e-mailem.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837  občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829  odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do 14 dnů od převzetí zboží a zaslat zboží na adresu prodávajícího.

Nakupující o této skutečnosti informuje prodávajícího prostřednictvím Flér pošty.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Nepoškozené, nepoužité, úplné a dobře zabalené zboží (dostatečně chráněno při přepravě) zašle nakupující zpět na adresu prodávajícího. Nakupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně funkčnosti.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízených prodávajícím) přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (zpravidla bankovním převodem na uvedený účet). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829  odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

Např. v případech, kdy:

  • nakupující neuhradí objednané zboží,
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Storno objednávky

Nakupující může každou objednávku bez udání důvodu zrušit. Informaci o zrušení zasílá prodávajícímu Flér poštou. Zrušit lze pouze objednávku se statusem „Potvrzeno“, tj. neuhrazenou a neodeslanou.

Práva z vadného plnění – reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží při odeslání nemá vady a má vlastnosti, které si strany ujednaly (odpovídající množství, míru a hmotnost).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamaci), která se vyskytne u spotřebního zboží (mimo běžného opotřebení) v době 24 měsíců od převzetí zboží, je-li dodané zboží vadné, dodávka zboží byla chybná či neúplná. Reklamaci nelze uplatnit na vady vzniklé nesprávným či běžným používáním zboží.

V případě reklamace mne prosím kontaktujte Flér poštou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné uvedeném znění.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím