Domů Profil prodejce Between Sun and Moon
  • aktivní prodejce od r. 2021
    Reaguje na objednávky obvykle do 2 hodin.
  • Náchod, ČR
  • 21 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (4) 100%
Nadšenci: 24
Aktivita: aktivní
Prodáno: 21
Registrace: 23.10.2021
Město: Náchod
Stát: ČR

Between Sun and Moon

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

Zuzana Vodáková

Náchod (*1982)

Výtvarnice

 

Výtvarné tvorbě se aktivněji věnuje od roku 2015. Počínaje silnými kontrasty akvarelů po střídání olejomalby a akrylové malby. Obrazy maluje na zemi, na malířském stojanu, na zdi i v přírodě s přirozeným světlem. Místo i barevnost se mění dle jejího aktuálního rozpoložení. Ne vždy má stejný styl. Vyjadřuje se prostřednictvím barev a materiálů, které ji přitahují její intuicí. Každý obraz má odlišné téma, někdy mají svou kontinuitu. Některá díla jsou vytvářena v cyklech. 

Vždy svou informaci propojí s obrazem a po dokončení každého díla vymizí pocit a energie se rozplynou. Poté následuje nový obraz s novým příběhem, který je ukryt pouze uvnitř díla. Autorčiny obrazy jsou součástí jejich vnitřních pocitů, snů, improvizace i reality.

Umění má vytvořit most, který spojí každého diváka s jeho vnitřními myšlenkami a pocity. Má otevřít jeho představivost a dát mu fyzický spouštěč myšlenky nebo vzpomínky.

V nedávné době ji pohltila olejomalba v kombinaci propletené struny, kdy své obrazy nejprve pokryje malbou a poté obraz intuitivně proplétá strunou. Ráda zkouší nové techniky, které si většinou vymýšlí sama.

Do její tvorby patří i výroba keramiky.

 

Nyní se nejvíce zajímá o téma přírody převážně barevné Afriky, kdy vstoupila do zahrady plné květin z černého popela, kde rostlina vzplane a zrodí se v nový život.

Do rozsáhlé krajiny obklopené mohutnými stromy, dominantními kaktusy, volně žijícími zvířaty. Do zahrady, která voní klidem i nepředvídatelností. Okouzlena odlišnou kulturou a divokou přírodou.

Vesnice, kde lidé žijí v materiálu, který najdou. Kde jsou tito lidé šťastní, naplněni láskou a vděčností. I lidé a místa ve městech, která nejsou v plné bezpečnosti.

Černé ženy, které si potírají svou tvář bílou hmotou, aby ochránily svůj obličej před sluncem a jejich pleť zůstala co nejjasnější. Přání těchto žen je vypadat jako anděl.

Oceán. Ohromná, hlučná síla zdá se jako nekonečný prostor. Domorodé rituály u pobřeží.

Žraloci.

Zvířata, jejich elegantní pohyb a radostný pohled.

 

Zajímá se o propojení přírody, zvířat a lidí ve městech. Chtěla by vše uvést v jeden celek.

V současnosti působí v České a Jihoafrické republice.

Má za sebou několik samostatných i společných výstav.

 

________________________________________________________________

 

Zuzana Vodáková

Nachod (*1982)

Artist

 

She has been more actively engaged in artistic creation since 2015. Starting with strong contrasts of watercolors, alternating between oil painting and acrylic painting. She paints pictures on the ground, on an easel, on the wall and in nature with natural light. The location and color change according to her current mood. It doesn't always have the same style. She expresses herself through colors and materials that she is drawn to by her intuition. Each painting has a different theme, sometimes they have their own continuity. Some works are created in cycles.

She always connects information to the image, and after each work is finished, the feeling disappears and the energies dissipate. This is followed by a new painting with a new story that is hidden only inside the work. The author's paintings are a part of their inner feelings, dreams, improvisation and reality.

Her art is a bridge, which connects every viewer with their inner thoughts and feelings. To open their imaginations and give them a physical trigger of a thought or memory.

Recently, she has been absorbed in oil painting in a combination of interlaced string, where she first covers her paintings with paint and then intuitively interweaves the painting with string. She likes to try new techniques, which she usually invents herself.

Her work also includes the production of ceramics.

Now she is most interested in the theme of the nature of the predominantly colorful Africa, when she entered a garden full of flowers from black ash, where the plant ignites and is born into a new life.

To a vast landscape surrounded by massive trees, dominant cacti, wild animals. To a garden that smells of peace and unpredictability. Enchanted by a different culture and wild nature.

A village where people live in whatever material they can find. Where these people are happy, filled with love and gratitude. Even people and places in cities that are not fully safe.

Black women who rub white stuff on their face to protect their face from the sun and keep their skin as clear as possible. The wish of these women is to look like an angel.

Ocean. A tremendous, noisy force seems like endless space. Indigenous Rituals at the Coast.

Sharks.

Animals, their elegant movement and joyful look.

 

She is interested in connecting nature, animals and people in cities. She would like to connect everything and bring it into one whole.

She currently works in the Czech Republic and South Africa.

She has had several solo and joint exhibitions.

Způsob dopravy
Plakáty odesílám v tubusu z pevného kartonu. Obrazy odesílám v bublinkové folii a pevném kartonu.
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Between Sun and Moon

Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--