Profil uživatele
Big&Chic - XL móda
Prodávající
Frýdek-Místek
Registrace: 5.10.2015

Vítám Vás na návštěvě v mém obchůdku!

Jmenuji se Vlaďka a věřím, že se Vám u mě bude líbit!

Šitím se zabývám už od mládí, kdy jsem v oboru dámská krejčová poprvé „čichla“ i k průmyslovým šicím strojům.

Jsem tu proto, aby ženy plnějších tvarů zde na Fleru měly trochu širší výběr.

Obchůdek je primárně věnován XL velikostem, tedy od XL po 4XL (v konfekčním značení vel.46 - 52). Místy se najdou i menší velikosti, třeba když se mi líbí materiál, ale je ho už málo. Najdete zde trika, tuniky, sukně a kalhoty elegantních, sportovních, asymetrických i lehce extravagantních střihů.

Vybírám kvalitní materiály v menším množství, proto opakování stejných výrobků není možné. Kdo dřív přijde, ten dřív mele! :-)

Všechny střihy větších velikostí jsou odzkoušeny, aby dobře seděly.

Výrobky vznikají v nové, krásné dílně s vůní vřesu..

 image   image

Každá z nás si léty vybudovala svůj styl a má „svoje oko“ na to, co jí sluší, či v čem se cítí dobře a to od střihu až po barvy. Jsme krásné holky barokních tvarů, které si svých špíčků váží a chceme ukázat své přednosti s šarmem a grácii, i když někdy rády odpoutáme pozornost od těch rozměrnějších partií.

Vždy si vzpomenu na babičku, která ráda píchla prstem do paže a řekla „to je ale masíčko“.. a nebo „to jsou ale krásné latifundie“! Paradoxně to byla vždy žena velmi štíhlá, možná právě chtěla nějaké to kilo navíc, které mít nemohla.

.. a tak holky, noste se s hrdostí a pamatujte že.. „Až tlustí budou hubení, hubení budou studení!!“

 

Pokud uvidíte na fotkách nějaké šperky, které Vás zaujmou, pátrejte v popisu po výrobci! U některých modelů jsou použity šperky výrobců zde na Fleru!

Máte-li dotaz, neváhejte se zeptat!

Jsem ráda, že jsme spolu strávili příjemnou chvilku a budu se těšit, na Vaši další návštěvu!

Vlaďka

 

Tabulku velikostí najdete v druhé záložce …

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2015.

STRUČNÉ:

  • Zboží lze vrátit do 14ti dní bez udání důvodu.
  • Při nezaplacení objednávky do 10ti dní, objednávku ruším a zboží vracím zpět do prodeje.
  • Pokud není zakoupené zboží vyzvednuto z doručovací pošty do 14ti dní a vrátí se zpět, vracím peníze pouze za zboží , bez poštovného
  • Zboží je možno do doby uskutečnění platby rezervovat nejdéle 7 dní.
  • Zakázkovou výrobu na Vaše přání, nelze vrátit zpět.

 

KOMPLETNÍ:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky prodejce Big&Chic - XL móda pro prodej zboží

prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese:

https://www.fler.cz/big-chic-xl-moda


. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a

povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

2.1 S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/-

a

souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem

prodávajícího.

2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání

objednávky.

2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku

informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech

odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky

zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů

pro odeslání či komunikaci.

2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto

momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a

povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní

smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění

a není přístupná třetím stranám.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od

odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován

elektronicky.

Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke

stornování objednávky.

2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu

objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U

zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s

kupujícím, viz odstavec 7.

2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou

zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.11 Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické podobě, k

dispozici je k vytištění u objednávky. Na vyžádání je možné fakturu přiložit

vytištěnou ke zboží do balíčku.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do

 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem

jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt).Kupující

může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením

zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např.

Česká pošta)v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Zboží

nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na

úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i

zboží použité, avšak čisté a nepoškozené.Dodavatel má opět právo na

úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto

náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se

Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě, musí

dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn.

včetně faktury či paragonu, záručního listu apod.) na adresu prodejce

uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení vráceného zboží obdrží

kupující finanční prostředky nejpozději do 14 dnů.Před odesláním zboží

zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu

Fleru.

3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající

právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením

zboží.

3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku neprodleně, ve

výjimečných případech nejpozději do 72 hodin. Dále má povinnost po

připsání platby za objednané zboží na účet prodávajícího odeslat

objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při potvrzení objednávky u

každého jednotlivého zboží.

Dodací lhůta zboží se počítá od dne přijetí platby prodávajícím do dne

předání zboží přepravci (např. Česká pošta).

Účetní doklad (faktura či paragon) slouží zároveň jako dodací a záruční list.

4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně

neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné

objednávky)odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání

zboží),nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující

zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše

uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do

5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího.

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační

adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou

cenu.S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky

ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou

podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní

smlouvou,má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez

zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to

podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li

takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny

věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím

věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám

způsobil.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou dle jeho

charakteru a velikosti zboží jako doporučená zásilka, v případě větší

objednávky jako doporučený balíček, cenné psaní, cenný balík či jako

křehký balík do ruky.

6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná

základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a

ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při

potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce.

 

7. Zboží na zakázku

7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno

dle specifických požadavků zákazníka.

7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí

požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

Zadání zboží na zakázku

7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle

specifických požadavků zákazníka.

7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či

nepřijetípožadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

 

7.2  Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se

zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a

přibližnou cenou.

7.2.3 Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny

dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální

zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého

postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán

postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi

prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo

objednávku zrušit.

7.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena

celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej

podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část

zálohy.

7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li

možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí

prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je

uživatel povinen zakoupit.

 

7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní.Na dobírku není zboží

zasíláno.

 

7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.

Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci

8.8. Reklamační řád.

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací

vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského

zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném

znění.

 

8.1  Záruční doba

8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží

zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční

opravě.

8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu

trvání reklamace.

8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou

zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při

výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na

opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené

nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným

užíváním.

8.2. Způsob reklamace

8.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího

elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného

předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu

tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu

vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu

originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Po té

musí zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému

zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování

reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).

8.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci

hradí Kupující. Náklady ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce.

Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte v 14denní

lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku.

8.3.  Provedení reklamace

8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce

reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo

odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi

vrátí.

8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné

nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající

zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat

odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na

reklamační postup.

Upozornění Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na

použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová

odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

 

9. Ochrana osobních údajů.

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou

zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím

osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových

stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá

ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání

objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním

případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2015.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
879203
27.4.2020 Vloženy 4 nové sukýnky :-) tyhle jsou už letní, dovolenkové i výletní :-) Krásný večer všem přeji! :-)
https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím