Menu
--
Profil prodejce blancanieve Domů
Profil uživatele
blancanieve
Prodávající
Žilina
Registrace: 10.5.2017

Čokoládky pro radost - to jsou naše čokoládky. Připravené pečlivě podle požadavků, protože Vy jste naší největší inspirací. V naší nabídce najdete čokoládky reprezentativní - firemní, čokoládky svatební a čokoládky na jiné oslavy.

Dopřejte požitek a potěšení Vašim nejbližším kvalitní belgickou čokoládkou. Garantované poctivou ruční výrobou.

 

Způsob dopravy
doprava: česká pošta balení: obálka, bublinková fólie a karton
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen "kupující") a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.

Kupující objednáním zboží akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v elektronické objednávce (dále jen "zboží"). Informace o zboží uvedené na stránkách prodejního portálu fler.cz jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

- správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

- zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Objednané zboží je důkladně a adekvátně zabalený. Jednotlivé části zboží jsou v každém balíku zvlášť zabalené do ochranného materiálu a umístěny tak, aby byly navzájem mezi sebou dostatečně chráněny před nárazem (použitá výplň mezi jednotlivými částmi zboží). Zásilka je zabalena tak, aby nebylo možné proniknout k obsahu bez zanechání zřejmé stopy poškození.

Prodávající nenese odpovědnost

- za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné Českou poštou a.s.

- za poškození zásilky zaviněné Českou poštou a.s.

- za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

- zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

- objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. V případě nepřevzetí zboží (na základě objednávky) si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody ve výši 50% z hodnoty celé objednávky.

Objednání zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářů povinně předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího ověření objednávky, a to vhodným způsobem: e-mailem, telefonicky.

Zboží je možné objednat i telefonicky, e- mailem. Takto udělaná objednávka se řídí stejnými pravidly, jako elektronická objednávka přímo v e-shopu.

Cena a placení

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, vyjádřené v Kč včetně DPH a jsou platné v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen a na chyby v katalogu nabízeného zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou až připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením dobírky. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je do 14 dní a začíná běžet připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího, v případě platby předem. V případě způsobu platby dobírkou plyne dodací lhůta dnem obdržení závazné objednávky.

Pokud objednané zboží nebude možné zaslat kupujícímu podle výše uvedených termínů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže je zboží připraveno k expedici v místě plnění nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Pokud není prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky zaplacené kupujícím. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě objednání více zboží s rozdílnou dodací lhůtou, bude zboží kupujícímu doručeno najednou v jedné zásilce podle termínu nejdelší dodací lhůty. V případě, že kupující požaduje, aby mu bylo zboží doručeno postupně, je třeba to uvést v poznámce objednávky, případně kontaktovat prodávajícího.

Způsob doručení

Objednané zboží vám bude doručeno Českou poštou a.s. Jinou formu doručování objednávek je možné dohodnout s prodávajícím.

Zboží vám bude doručeno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Přepravné se hradí podle doručovacích podmínek.

Reklamační podmínky

Spoločnosť poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

Při podání reklamace je nutno předložit:

-reklamovaný zboží

-kopii prodejního dokladu

-kopii dokladu o zaplacení

-stručný popis závady

Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly:

-neodborným použitím

-mechanickým poškozením nebo opotřebením

-živelnými pohromami

-jinými vnějšími vlivy.

V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje slouží výhradně pro potřeby vyřízení objednávky. Osobní údaje neshromažďujeme. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Po odeslání objednávky jsou všechny osobní údaje vymazány.

Odstoupení od kupní smlouvy

Ve smyslu novely zákona č.118 / 2006 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů je spotřebitel oprávněn písemně odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně informoval spotřebitele o jeho právu na odstoupení (§ 12 odst. 1 tohoto zákona). Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které není v nabídce našeho obchodu a je dovezeno pro zákazníka na základě jeho individuální speciální objednávky.

Na základě výše uvedeného zákona o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele / výrobek vyrobený na míru / nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v den odeslání elektronické objednávky, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení platných obchodních podmínek.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím