Málokdo z nových prodejců  asi ví, že jsme krátce po vzniku Fler v roce 2008 – my prodejci , vzali pod svůj patronát dvě děti z Afriky, kterým platíme  už třetím rokem školné.

Nikde jsme o těchto aktivitách moc nepsali, považovali jsme to za samozřejmost, ke které jsme se dobrovolně rozhodli, nicméně nyní bychom potřebovali pomoc v podobě dalších nadšenců.

I když nás je v klubu kolem stovky, nyní po třech letech někteří prodejci skončili, u některých vyhaslo počáteční nadšení, takže nás činných nezůstalo mnoho.

Nicméně se cítíme dětem zavázáni a myslíme, že by bylo nefér přestat dětem školné platit, což teď v podstatě hrozí a není nikde záruka, že pokud bychom placení ukončili, že by našli někoho nového, kdo by jejich studium podpořil.

Příspěvky na školné dětem získáváme prodejem šperků, nebo nějakou částkou v hotovosti.

 Před dvěma lety jsme založili také klub s informacemi o Susan a Simonovi

https://www.fler.cz/fler-kluby?action=detail&id=66

Proto, kdo by chtěl pomoci prodejem svého šperku, nebo malou částkou přispět na jejich vzdělání, budete vítáni.

https://www.fler.cz/blog/pomoc-africkym-detem-pripojte-se

zde Susan -

https://www.fler.cz/blog/adopce-susan

 

 zde Simon

https://www.fler.cz/blog/adopce-simona

 

Jak je možné tento projekt podpořit: 

1) věnovat nějaké své zboží na pomoc našim dvěma dětem (na hlavní foto přidat logo, do popisu informaci, že vytěžek půjde na charitu a odkaz na klub) - info o výrobku a odkaz na zboží pak dát do diskuze klubu. Po prodeji se pak výtěžek za prodanou věc bez provize a poštovného Fleru pošle na konto uvedené na nástěnce. 

2) dát info o klubu a této záležitosti na svůj profil

3) podpořit tento projekt přímo nákupem nějakého zboží věnovaného na tento účel,  nebo přímo posláním peněz na účet

4)nebo zakoupit nějaký výrobek zde ve Flerboxu

  více informací v klubu

 Vím, že je zde nyní velká akce na pomoc Japonsku, ale přesto jsem se vám pokusila přiblížit dvě konkrétní, malé děti.

Děkuji za nás všechny - Dag