Obvyklá definice nerozlišující amulet a talisman je, že jde o předmět přírodní nebo vyrobený mystického charakteru nadaný zvláštní mocí chránit nebo přinášet štěstí. Přesnější je však jejich rozlišení. Amulet má funkci ochrannou, chrání před zlem, zlými duchy a vůbec před vším negativním. Talisman přináší nějaké pozitivum – štěstí, zdraví, lásku, moc, bohatství atd.

Amulet a šperk

Původní funkce přívěsků nošených na krku nebo jinde byla magická. Nosily se proto, aby jejich majitelé měli úspěch při lovu, chránili se před zlými mocnostmi, získali sílu uloveného zvířete. I když nelze vyloučit, že některá pravěká parádnice nenosila náhrdelník z kosti nebo zubů pro ozdobu, funkce estetická byla až na druhém místě za funkcí magickou. Původně byly všechny lidské výtvory buď praktické nebo magické, popřípadě obojí. Pojem umění vzníkl až mnohem později. U dnešních šperků je tomu naopak. Šperky se nosí pro ozdobu, upoutání pozornosti nebo jako doplněk k oblečení. Na uměleckých školách se učí především technologie výroby. Duchovní aspekty bývají vedlejší. Naše silně materialistiká a ateistická společnost to jenom podporuje. Amulety jsou tu jen pro tu menšinu věřící v existenci vyšších sil.


Amulet v současnosti

Mnozí považují amulety za něco patřící civilizacím na nižším stupni vývoje a příčící se pragmatickému a racionálnímu myšlení člověka současné západní společnosti. Z pohledu materialisty skutečně zhotovování a nošení amuletů patří mezi magické praktiky, někam na hranici aktivní a ochranné magie. Protože však všichni nejsou přesvědčenými materialisty a máme v sobě geny i pravěkých přdchůdců, amulety přetrvávají dodnes po celém světě. Např. v internetových obchodech najdeme tisíce předmětů označovaných za amulety (často jde jen o masově vyráběnou bižuterii).

1. Můžeme ho považovat materializovanou myšlenku, která je takto připomínána nositeli a posiluje ho při dosahování jeho cílů a tužeb. Názory se různí v tom, zda síla amuletu přímo závisí nebo nezávisí na víře nositele.

2. Na amulet se můžeme dívat jako na nositele symbolů. Řezbaření pak můžeme považovat za vytváření hmatatelných věcí, ke kterým přiřazujeme význam, symbol. Symbol může být na amuletu vyryt nebo již samotný tvar má symbolický význam. Taková řezba může ovlivnit člověka, který se s ní dostane do kontaktu, zvláště když chápe její smysl. Když amulet bereme do ruky, dáváme si ho na tělo nebo se na něj díváme, jde o subtilní událost, která se u citlivých lidí může dotknout mysli, i když ne nutně vědomě. Symboly působí na naše podvědomí, pomáhají nám otevřít se vůči neviditelným silám a vibracím přítomným v kosmu. Sílu čerpají z kosmu (od Stvořitele) a od generací lidí, kteří si symboly po staletí předávali. Je úměrná schopnosti nositelů symbolům porozumět. S výnamem symbolů to není úplně jednoduché. S vývojem lidstva se mění jejich použití a výklad, různá společenství jim dávají růzlný význam.V  současné společnosti najdeme mnoho symbolů, ale i různých koncepcí, životních postojů a náboženství vzájemně si i odporujících není lehké si vybrat. Rozhodnutí si musí udělat každý sám a vybrat si ty symboly, které dávají smysl jemu. Člověk musí být upřímný především sám k sobě.

3. Amulet může být nositelem energie. Energii získává od duchovně silné osobnosti, akumulací energie všech nositelů, která je pak k dispozici dalším majitelům. Amulety mohou přenášet energii z jedné osoby na druhou. Proto se při důležitých životních událostech jako je narození, svatba nebo úmrtí se v rodině darují nebo dědí rodinné šperky, v podstatě amulety.

Amulet vyrobený a nošený s respektem a láskou, daný či přijatý s láskou, přijímá něco z ducha nositele nebo dárce. V tom smyslu se pak může stát duchovním pojítkem bez ohledu na vzdálenost a čas.

www.novyzeland.info