V klubu Pro radost soutěžíme každý měsíc s danou barvou. Na květen byla soutěžní barvou  BÍLÁ  - Mezinárodní den rodiny 15.5. 

                                                                             RODINA

Podle sociologické definice lze za rodinu považovat skupinu osob navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Můžeme být i méně precizní a definovat rodinu podle toho co nám osobně přináší, proč ji zakládáme a co od ní očekáváme:

  • rodina je místo, kde člověk nalezne lásku,
  • porozumění,
  • podporu,
  • úctu k sobě i ostatním,
  • přátelství,
  • pocit jistoty a bezpečí,
  • sebepoznání,
  • načerpá novu energii,
  • získá zkušenost, že lidský život a city jsou důležitější než vše ostatní.

Základní účel rodiny by měl být jasný – plodit a vychovávat své potomky. Při podrobnějším zkoumání ale zjistíme, že rodina sama o sobě je výjimečné společenské uspořádání, které je výhodné pro všechny její členy po stránce fyzické i duševní, a to i tehdy, když děti v rodině ještě, nebo už nejsou.

                                                   

Bílá barva :

Je symbolem čistoty, jasnosti a nevinnosti,... ale také perfekcionismu a touhy po dokonalosti bez jakýchkoliv kompromisů. Je chladivou barvou, která působí rozjasňujícím dojmem, zvětšuje prostor a napomáhá přemýšlení.

Květiny:
Žádná dáma se určitě nebude zlobit, pokud jí dáte elegantní bílou kytici.

Drahokamy a krystaly
Horský křišťál, diamant, kalcit, fluorit bez příměsí, zirkon.

Prohlédněte si soutěžní výrobky, posuďte, jak se nám povedly, jak splnily dané zadání a rozdělte jim své hlasy.

                                                                  Hlasovat můžete do 8.6..2022

Anketa se načítá ...