...

Sníh, nízké slunce, voňavá káva, básně z Ledové hory, promluvy zenových mistrů a určitý zdravotní diskomfort mě inspiroval k malování.

...

Obrázky jsou dostupné v mé nabídce.

...

 Ledová hora - bílý měsíce dvůr

poznání mlčí, duch sebe osvěcuje

klam v prázdnotě se v ticho proměňuje

Chan-šan