1. čakra - První Múládhára čakra kořenová

Symbol:

lotos se čtyřmi okvětními lístky

Základní princip:

tělesná vůle být

Smyslová funkce:

čich

Harmonická funkce:

Hluboké souznění se Zemí a jejími tvory, nezkalená vitalita, spokojenost, stabilita a vnitřní síla.

Projev dominance:

Sklony k materiálnímu vlastnictví a silným smyslovým prožitkům.

Projev zablokování:

Málo tělesné a duševní síly k překonání čehokoliv.

Vhodné kameny:

Achát, Červený korál, Granát, Hematit, Krvavý jaspis a Rubín
 
 
 
2. čakra - Druhá Svátdhišthána čakra sakrální

Symbol:

lotos se šesti okvětními lístky

Základní princip:

tvořivé rozmnožování bytí

Smyslová funkce:

chuť

Harmonická funkce:

Harmonické splývání s proudem života, vlastními pocity a přirozený postoj vůči druhému pohlaví.

Projev dominance:

Vybíjení energie v přehnané sexuální závislosti, nebo naopak potlačování extrémní žádostivosti, která se čas od času vymkne kontrole.

Projev zablokování:

absence smyslnosti a sexuální chladnost zapříčiňuje ztrátu sebeúcty.

Vhodné kameny:

Hyacint, Karneol, Ohnivý opál a Selenit - Měsíční kámen
 
3. čakra - Třetí Manipúra čakra solar plexus

Symbol:

lotos s deseti okvětními lístky

Základní princip:

utváření bytí

Smyslová funkce:

zrak

Harmonická funkce:

Přirozená schopnost přijímat pocity, přání i životní zážitky a vidět je v pravém světle.

Projev dominance:

tendence ovládat vnitřní a vnější svět. Neklid a nespokojenost vede k prosazování moci a dobyvačnosti.

Projev zablokování:

strach potlačuje projev vlastních pocitů a bere sílu a spontánnost přáním a projevům v jednání.

Vhodné kameny:

Citrín, Jantar, Tygří oko a Žlutý topas
 
4. čakra - Čtvrtá Anáháta čakra srdce

Symbol:

lotos s dvanácti okvětními lístky

Základní princip:

odevzdanost

Smyslová funkce:

hmat

Harmonická funkce:

Vyzařování přirozené srdečnosti s veselosti otevírá srdce druhých. Soucit a ochota pomoci je samozřejmostí.

Projev dominance:

Projev citu a ochota pomoci vyžaduje uznání, pokud tomu tak není dostavuje se hluboké zklamání.

Projev zablokování:

Přecitlivělost a citová zranitelnost. Při citovém zklamání dochází k uzavřenosti a zahořklosti.

Vhodné kameny:

Malachit, Smaragd, Kunzit a Rodochrozit
 
 
5. čakra - Pátá Višuddhi čakra hrdla

Symbol:

lotos se šestnácti okvětními lístky

Základní princip:

rezonance s bytím

Smyslová funkce:

sluch

Harmonická funkce:

Otevřené vyjádření pocitů, myšlenek a vnitřních poznatků. Schopnost přiznání slabosti, ale i ukázka vlastní síly bez předsudků.

Projev dominance:

Spontánní a nepromyšlený projev emocí. Řeč neuhlazená, hrubá a studená, postrádající hlubší obsah. Koktání.

Projev zablokování:

Těžkosti s vyjadřováním a osobním projevem (tzv. knedlík v krku), plachost a uzavřenost díky obavám z reakcí druhých.

Vhodné kameny:

Akvamarín, Chalcedon a Tyrkys
 
 
6. čakra - Šestá Ádžňa čakra čela

Symbol:

lotos s 96 okvětními lístky (2 x 48)

Základní princip:

poznání Bytí

Smyslová funkce:

všechny smysly, také nadsmyslové vnímání

Harmonická funkce:

Bystrý rozum a duševní schopnosti ve formě vizializace, jasnozření, astrálního cestování, lucidního snění. Otevřená cesta do rovin čistého bytí. Harmonie se zde projevuje daleko zřetelněji než u předchozích čaker.

Projev dominance:

Pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci, nebo uspokojení osobních potřeb.

Projev zablokování:

Jedinou opravdovou skutečností je vnější viditelný svět. Duchovní diskuse jsou považovány za neužitečně a nesmyslné snílkovství.

Vhodné kameny:

Indigový safír, Lazurit a Sodalit
 
 
  7. čakra - Sedmá Sahasrára čakra koruny, temene

Symbol:

lotos s tisíci okvětními lístky

Základní princip:

čiré Bytí

Smyslová funkce:

neuvedena - dochází ke splynutí s Universem

Harmonická funkce:

Když se začíná korunní čakra otvírat, zažívá člověk stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vlastního bytí od vnějšího života. Vědomí bude dokonale ztišené a široké, a v tomto klidu dochází k uvědomění vlastní podstaty jako všudypřítomného čirého Bytí, ve kterém je vše obsaženo. S postupným rozvíjením čakry se tyto okamžiky stanou častějšími a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Je-li člověk pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již "propadnout" zpět. Individuální já se stane "Já" Universa.

Projev dominance:

V této čakře nedochází k dominanci.

Projev výrazného zablokování:

Pocit oddělenosti od plnosti bytí. Člověk není nikdy úplně zbaven pocitu strachu. Ostatní čakry se nemohou rozvinout do celé šíře svých možností, jejich jednotlivé energie nevibrují v plném souladu s Univerzem a tím nejsou ani v plné harmonii se sebou navzájem. Vládne pocit nejistoty a nesmyslnosti z dosavadního života a je umocněn strach ze smrti.

Vhodné kameny:

Ametyst a Křišťál