Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou čtyřicátou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.

 

První máj
z pásma Verše pro Běličku

Je měsíc lásky
a první máj.

Milostné vzrušení
plní až na okraj
kalichy žití.

Posvátné mámení
čarovně svítí
v zorničky blíženců.

V ohníčky pupenců,
děvčat a mládenců
rozběhlých po lukách.

Vůněmi po lesích,
v hospůdkách,
v kostelích, na schůdkách
jaro všem roznáší
hýřivé květiny.

A milcům na rukách
posvátné odvážné počiny.

Tou cestou já jdu k vám.

Graduje nálada,
vše velká záhada.

Omamné vidiny,
touhy a napětí
průhledně nízko.

V dumném mém kontaktu
vím, že jste stále má.

Tolik jste vzdálená –
a při tom mi tak blízko.

Ku poslechu jest báseň tato v přednesu Chvalinově zde.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.