Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou sedmdesátou druhou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Tři roky bez Mistra mileného... Třetí již sněhy bělí rozloučení kuklenské, památka Mistrova však zelená se a vzkvétá neustále.

 

Smuteční zpěv 3
ze sbírky Verše mého žalu

Kdo moh' tě
živote udržet.

Kdo moh'
tě nést.

Naposled
tvůj let
vznést
do třpytu
hvězd.

SOUZENO!
ODEŠELS!!!

Budiž tvé
památce
čest.

Vzpomínek zelená
v zahrádce
ratolest.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.