Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou čtyřicátou šestou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.

 

Studentkám
(dosud nezařazena do žádné sbírky)

Vám, krásné čekanky,
vyrostlé v úhoru!

Vám přeji,
abyste vykvetly nahoru.

Měly dost humusu,
šarmu a humoru,
slunce i vláhy.

Uspěly
modrými půvaby.

Kypřily úvahy,
splnily účely,
úměry dráhy.

Tříbily obzory,
postřehy, názory.
Všechny své snahy.

V životním prostoru
voněly
do správné rovnováhy.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.