Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou třicátou třetí Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Neb poštěstilo se nám v kraji Chvalinově déle setrvati, dovolujeme si navázati dalším kusem královéhradeckým.

 

Alejí Lipkami
ze sbírky Hradecké eseje

Alejí Lipkami
šlo děvče kytkami
voňavých růží.

Po stranách záhonů
odkryli oponu
zvědaví muži.

Neklamní
oddaní
páni.

Šla krokem
toulavých laní -

každý se ohlížel
za ní.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.