Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou devadesátou čtvrtou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.

 

Paní Jarmile Dohnálkové
(dosud nezařazena do žádné sbírky)

Pár věrných přátel,
trochu kumštu,
vědomí, že slunce svítí,
provází radosti žití.

Splašená honba
k uhájení živobytí
denně střetá
spleť chaosu
moderního světa.

Ctím vlídnost, upřímnost.
Dobrotivě vidí.
Umí křísit zpěvy, humor,
i úsměvy lidí.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.