Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou šedesátou osmou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Neb hotovíme se vskutku vydatně slaviti, pro nadcházející týden svatootmarský dovolujeme si verš a hudbu ku oslavě básníka a muzikanta mileného servírovati, hlasu jeho vzácného sobě i Vám dopřáti.

P.S. dne 16. listopadu
Od svatého Otmara žádejte u Otmara:
Pro pány, dámy, dítka, psy kalendářík do kapsy!

 

Šla krásná
ze sbírky Nokturna

Šla krásná
kolem mne.

Akordy velebné
hrály jí
v průvodu cembala.

Když šerem spěchala
z koncertu
prastarých Mistrů,
táhlý hlas
zobcových fléten
zněl v jejím slovu.

A zvuky šalmaje
vracely znovu
oslavu
tajemné krásy.

Ku poslechu jest báseň tato v přednesu Chvalinově zde.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.