Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou dvacátou pátou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Jest tomu již čtyři léta, co byl se s námi Mistr v Kuklenách rozloučil, památka jeho však zářiti nepřestává, lesk poesie i hudby jeho a upomínek naň oblažuje věčně...

 

Smuteční zpěv 6
ze sbírky Verše mého žalu

Zavřené oči -
ztrnulá ústa -
utichlé srdce -
a ruce
složeny v klín.

Cherubín
našich vin
rozsvěcí
obětní plameny.

Slzy
jak kameny
skrápějí
bolest a stesk.

Smrti stín
v baldachýn
halí
svůj lesk.

Smuteční hromničky -
poslední blesk
na konec života.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.