Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou čtyřicátou sedmou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Přípravy na mistrovské oslavy básnické vrcholí. Malé cennosti nemalé (vzbouzejíce podiv všeobecný) hotovy již zcela, další překvapení obrazná i hudební chystána pilně...

 

Obraznost
ze sbírky Básnická ruleta

Obraznost
je jistá ctnost.
Básnického podivína
mylná slina
neláká.

Potěší jej
čisté nebe,
upřímný verš,
hudba
Antonína Dvořáka.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.