Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou čtyřicátou sedmou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Oněmělé tóny katedrální...

 

V katedrále
ze sbírky Lyra a femina

Čí harmonie
zní mi z výšek?

Opřen
stojím v katedrále.

Tóny
zří stále
klenbami sloupoví
do přítmí myšlenek.

Zvuk houslí
brodí se v nich.

Mudrci starých knih
sčítají kameny,
jich chlad a žár.

Gotické krásy tvar
stojí tu opodál
jat tíhou nebetyčna.

Svatyně dolična -
pozemský div.

Tisíce zástupů
utrácí
první hřích
na dlažbu života.

Hudba a Golgatha!

Píšťaly
nestačí přehlušit žal.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.