Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou sedmnáctou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Smuteční zpěv pro přítelku z nejdražších.

 

Smuteční zpěv 15
ze sbírky Verše mého žalu

Dozněly flétny.
V mollových akordech
utichl
ptačí zpěv.

Milenců
sladký vzdech
vášnivou
strunou chvěl.

Z partesů
jásavých velkých děl
zvuk dávné
loutny měl
dovršit kadenci
noci.

Té moci
výsměchem
svět žalem oněměl.

Svou bujnou emocí
zlý přízrak
zakrýt chtěl
co hlas mu odepřel.

Života zdraví –
radosti krásu.

Na vzdory
pokory.

SMRT
DOHRÁVÁ
SYMFONII ČASU.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.