Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou čtyřicátou čtvrtou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Ráčíme se právě radovati, že prostřeno jest přesně čtyři sta čtyřiačtyřicet říkanek přes čtyři sta čtyřiačtyřicet střed. A že podvečer letní byl nám podletně letmo ometálován!

 

Odchází podvečer
ze sbírky Verše mé radosti

Z dojmů nám
odchází podvečer.

Lampičky pod námi
rozsvěcí noc.

Spánek snů
provází čarovná moc
dobré víly Dobrodějky.

Tajemný šepot řeky...
Vůně hor.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.