Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou čtyřicátou první Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.

 

Máninčině mamince
ze sbírky Omamné portréty

Kdybyste, maminko,
za každou písničku
dostala malinkou kytičku,
dnes by stál život Váš
v rozkvetlých záhonech
nejhezčích květů.

Vy jako včelička
při pilném letu
byste si voněla
na každý z nich.

A ptáci ve větvích
i v slunných oblacích
znali by okamžik,
kdy Váš vzlyk i Váš smích
rozehrál zorničky
podzimních vznětů.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.