Bedýnka tato archivační založena byla, by dvoustou osmdesátou devátou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala. 

 

Bohuslav Matěj Černohorský
(dosud nezařazena do žádné sbírky)

V hudbě chrámové
co barokní kvádr horský
se nám jevil
Bohuslav Matěj Černohorský.

Hráli jsme jeho "Reginu coeli"
pro soprán, cello, varhany.

Jeden posluchač,
hluboce dojatý,
v smysluplném rozčilení
nám v slzách tisknul ruce.

Obdařeni tou vděčností
nadšeně jsme přidávali,
neznajíce konce.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.