Představuji Vám tímto druhý swap našeho klubu  s tématem Vánoce. Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným a těším se na další swap, který proběhne v lednu.

Mxmaruska

 

Adlina

od Adliny

od Ael

od Alkary

 od Astaly

od Báry

od Bourka

od Color day

od Danka Foto

od Danas

od Datang

od Guinevry

Od Guinevry

 

od Hanče

od Kačabinky

 od Kukik

od LiLi

od Lostbear

od Mxmarusky

od Tapevy

od Terezky

od v.Hely

a teď třídění a zpracování kartiček

a takhle chodily k majitelkám