...Hluboko v lese, kde slunce vstává a duha končí,
kde mlha nad paloukem ve dne v noci tančí,
poslouchej se mnou kapky deště, dokud je můžeš slyšet
ještě…

 

 

DUHA – prchavý oblouk barev, zjevující se na obloze, na zemi, ve sklenici vody, za oknem..., objeví-li se, potěší snad každé oko. Uvidět duhu vyžaduje trochu štěstí a hlavně splnění určitých fyzikálních a optických podmínek, což není vždy úplně samozřejmost.

 

Co to vlastně duha je?

 

Okem fyzika:

Duha je optický jev vznikající lomem a vnitřním odrazem světla procházejícího vodními kapkami v atmosféře, skleněným hranolem či jinými, podobně působícími médii, jako je např. led, čiré minerály apod. Za vhodných podmínek lze pozorovat také dvojitou (sekundární), někdy trojitou (terciární), vzácně i čtyřnásobnou (kvarciární) duhu.

Duhu můžeme pozorovat také kruhovou, tzv. halo, vznikající na obloze kolem Slunce či Měsíce, které pozorujeme skrze mlhu, rozptýlenou oblačnost, zejména obsahuje-li ledové krystalky.

Další duhové jevy, např. jednobarevnou či bílou duhu, popisují meteorologové a lze je zpozorovat spíše výjimečně, jen za velmi specifických podmínek.

 

image  

Pokovením porcelánu/skla se objeví AB efekt.          Hranol umí současně odrážet okolí i vytvořit duhu.

image

Odraz slunečních paprsků skrze okenní tabuli.

 

Dvojitá duha je k vidění jen občas.

 

Duhu si můžeme vytvořit při rozstřikování vody i doma (zde fontána ve Versailles)...

 

Duha je oblíbeným tématem pro malíře,

 

stejně jako pro domácí kutily či věhlasné architekty (Burano, Itálie) :-).

 

 

Okem mystika:

Duha od počátku lidského vědomí, napříč kulturami a časem, působí jako kouzelný symbol a je často spojována s nevšedními událostmi. Lidé duhu považovali většinou za znamení štěstí – jak by ne, vždyť doprovází déšť, nezbytný pro růst rostlinné obživy lidí i zvířat. Ve všech kulturách, na všech kontinentech má duha svoje místo v mytologii.

 

Třeba domorodí obyvatelé Austrálie považují hadovitou duhu za základ svého času Snění – období, počínající stvořením světa až do jeho zániku. Tento bezpohlavní duhový had provází vše, co domorodé kmeny žijí a předávají si ústní tradicí.

 

Také sumerský bůh Země nosil na hlavě korunu z duhy, Inkové si duhu spojovali s posvátným Sluncem a jejich vladaři ji měli ve znaku. Rovněž starořecká bohyně Iris byla bohyní duhy, oděná v rouše z duhově se třpytících kapek rosy – vždyť právě podle této bohyně medicína stále nazývá oční duhovku „iris“. Vypovídací hodnotu oční duhovky umí rozklíčovat precizní irisdiagnostika, sloužící k náhledu do zdraví člověka. Známé rčení „oko – do duše okno“ vychází mimo jiné i z intuitivního vjemu při pohledu z očí do očí, tedy z duhovky do duhovky. Skrze oči lze totiž zahlédnout i ty nejskrytější myšlenky…

Národy severní Evropy duhu znají jako „bifröst“ – most mezi nebem a zemí, dosažitelný pouze dobrým a ctnostným lidem.

Podobnou symboliku duze přisuzuje i judaismus a křesťanství, pro které je duha symbolem smlouvy mezi Bohem a lidmi, zárukou ochrany před zničením lidstva novou potopou. Je také mariánským symbolem, smiřujícím nebe a zemi.

 

V lidové kultuře duha prorokuje zbohatnutí, případně nalezení pokladu na konci duhy, tedy v místě, kde se duha dotýká země. Snad i proto se zlatým keltským mincím říká „duhovky“ – pro jejich nálezce byly duhově se lesknoucí plíšky omyté deštěm jistě velkým pokladem… :-)
Takto by se dalo pokračovat napříč všemi lidskými civilizacemi.

 

Spojení indoevropských kultur shodně poukazuje na souvislost barevné kompozice duhy a energetického systému živých bytostí, tzv. čaker (čakra = kolo).

Čakry jsou energetická centra, jakési „rotující víry“ vitální síly, oscilačně souznějící se základními barvami duhy. Počínaje červenou poblíž kostrče, přes oranžovou v oblasti podbřišku, žlutou v oblasti břicha, zelenou v místě hrudníku a modrou v oblasti krku a hlavy až k fialové na temeni odvíjejí se z páteře pulsující místa. Každé má za úkol vyživit energií spádové orgány, ale také udržet v harmonii příslušná témata. Lze tak velmi přesně vidět i dysbalance v jednotlivých místech těla, projevující se jako nejrůznější psychické či fyzické příznaky.

 

Na tomto principu je založena celá řada specifických terapeutických postupů, od samotné colorterapie (léčení barevně polarizovaným světlem), přes barevnou typologii, jejíž poznatky hojně využívá i psychoterapie a feng-šuej, až po jemně harmonizující vlivy barevných minerálů a drahokamů ve špercích.

 

 

Barvy vnímáme jako světlo v různých vlnových délkách, můžeme jejich vibrace ale i převést do dalších fyzikálních veličin, a tak lze duhu slyšet též jako hudební oktávu, ideálně pentatonické stupnice. Toto spojení využívá např. muzikoterapie, která umí úspěšně léčit fyzické i psychické neduhy lidí přesně laděnými a cílenými zvuky.
Stejně jako spektrum barev duhy má pro naše oko neviditelné rozměry – neumíme vidět infračervené ani ultrafialové části světla, tak i zvuk je pro nás slyšitelný jen v určité míře. Neumíme slyšet infrazvuk ani ultrazvuk, jen někteří lidé je dokážou vnímat tělem. Vysoké frekvence zvuku ale využívají například „neslyšitelné“ píšťalky pro výcvik psů;  mnohá zvířata totiž disponují mnohem širší schopností vnímání zvuků i barev. Dobře známá je vlastnost netopýrů a delfínů orientovat se pomocí svého ultrazvukového orgánu, umí to i vzácní noční primáti nártouni.
Malý kousíček ze „zvukové duhy“ však nejspíše zakusili mnozí z vás osobně při sonografii – tedy medicínském USG (sono) vyšetření či léčbě ultrazvukem.
Nejbohatší spektrum tónů duhy však vytvářejí znějící kovové mísy, tvořící zvuky plné alikvotních tónů. Ovšem to už je na jiné dlouhé povídání...:-)

 

Podobně jako vnímáme omezeně zvuky, tak i barevné spektrum, jaké vidí svýma očima hmyz, ryby nebo savci, můžeme my lidé zahlédnout pouze prostřednictvím speciálních kamer.  Infračervené světlo, podobně jako UV záření, jsme se však naučili využívat, neboť má významný pozitivní i negativní vliv na lidské zdraví.

 

 

Okem humanisty a politika:

Duha se stala v posledních desetiletích výrazným symbolem pro pestrost a rozličnost. Duhovou vlajku používají nejrůznější spolky, sdružení a organizace, ať už je jejich poselstvím ekologická aktivita, ochrana přírody, nebo třeba popularizace LGBT hnutí, integrace handicapovaných osob či volnočasové aktivity mládeže či dětské skupiny se vztahem k přírodě. Duha je vždy vyjádřením mnohobarevnosti a tolerance nejrůznějších rozdílností.

 

 

Okem biologa :

Duhové zbarvení, neboli iridiscenci (iridescenci), můžeme vidět přirozeně i na dalších místech v přírodě. Jedná se o schopnost živých organismů odrážet některou specifickou částí svého těla barvy tak, že dochází k rozložení bílého denního světla na spektrum. My pak tato místa vidíme jako duhová.

K těm nejznámějším patří ptačí peří – všichni jsme už někdy viděli duhová oka na pavích ocasních perech. Kolibříkům se právě pro proměnlivě duhové zbarvení přezdívá „létající drahokamy“, ale duhová peříčka můžeme spatřit i u některých obyčejnějších druhů ptáků – holubů, kachen či špačků. Duhovým peřím se však mohou chlubit většinou jen samečci.

 

Rovněž křídla některých motýlů dopřávají našim očím duhové odlesky, podobně jako krovky či blanitá křídla brouků, vážek a dalších druhů hmyzu. Samo složené hmyzí oko často vykazuje schopnost iridiscence, samozřejmě při velmi detailním pohledu.
Některé druhy ryb duhotvornou vlastnost dotáhly k dokonalosti a využívají ji nejen pro přilákání partnera, ale též ke zmatení predátorů. Pro toto duhování jsou asi nejoblíbenější  neonky – populární akvarijní rybky, nicméně mnoho dalších druhů sladkovodních i mořských ryb disponuje touto optickou vlastností;  ostatně i zdánlivě obyčejný kapr umí svými šupinami duhově překvapit.
Svou vlastností vytvářet duhu prosluli i mnozí mlži: perlorodky a perlotvorky jsou nejznámějšími tvůrci perel, nicméně i další druhy jsou přirozeně schopné tvořit perleť ve svých lasturách, včetně škeble rybniční.

 

V rostlinném světě můžeme vidět iridiscenci např. u některých květů, zejména vzácnějších tmavých barev – ibišků, tulipánů, orchidejí... Rostliny si tak cíleně zvyšují zájem konkrétních, často velmi specializovaných opylovačů. Iridiscenční části květů jsou pro určitý hmyzí zrak atraktivnější, a jelikož i různý hmyz vidí barvy rozdílně, oboustranné přizpůsobení zajišťuje rostlinám opylení a hmyzu potravu.

Viditelné duhové „zbarvení“ (jedná se vždy o optický jev, nikoli samotné zbarvení) je v přírodě relativně časté, ne vždy jej však naše oči vidí.

 


Nutno zmínit také duhové efekty některých nerostů – např. bizmut, měsíční kámen, opál, labradorit, pyrit...,  i některé další krystaly na lomu duhují – křišťál, ametyst, citrín, křemeny, zirkon... 
Iridiscence je velmi atraktivním efektem ve špercích, proto se někdy minerály potahují tenkým kovovým filmem, který po vypálení vytváří právě duhovou vrstvu, vzniká tak tzv. „aqua aura“ či AB efekt.

Barvoměnou vyniká i dichroické sklo, které díky zataveným vrstvám a kovům umí duhovat; sklo se obecně stalo pro vytváření duhového efektu častým a vděčným materiálem.

 

Okem technika:

Prostorový (3D) efekt využívá k vytvoření holografického obrazu světelný paprsek, soustředěný laserem. Další, pro laika poměrně složité odrazy a optické operace vedou pak k plastickému zobrazení pozorovaného objektu, přičemž z dvojrozměrného záznamu lze vytvořit trojrozměrný obraz.

Duhu můžeme vidět na běžných zvukových nosičích (CD, DVD...), ale i na dnes velmi častých lisovaných duhových hologramech, v praxi využívaných jako ochranné znaky na bankovkách či na obvyklém „kolkovaném“ zboží. Do takového hologramu lze zakódovat a vtisknout množství jedinečných skrytých informací, které slouží jako rozpoznávací znaky pro pravost produktu, případně pro jeho ochranu.

Kdo ví, možná se přes 3D kina a obrazovky zanedlouho dostaneme až k pokojovému promítání prostorových obrazů v "reálném" virtuálním prostředí, bez nutnosti projekční plochy. Možná hologramy a trojrozměrné projekce jednou oživnou přímo v našich domovech a my je budeme vnímat, jako bychom byli uvnitř nich, uvnitř samotné duhy.

Zatím se můžeme pokochat duhou na mýdlových bublinách, případně kontroverzních olejových skvrnách...

 

V každém případě je duha věčným symbolem rozmanitosti, prchavosti a pomíjivosti – v jednom okamžiku vidíme okouzlující barevnou škálu a v dalším momentě tam už není, jakkoli byla obrovská a nádherná.

Krásně nekonečné téma, že ?Duha

 

.....oo0O0oo.....

 

V klubu 100x jinak jsme si tentokrát duhu zvolily pro společnou tvorbu podle jednoznačné barevné palety:

image(foto: Pinterest)

 

 

Jak se nám tento nelehký úkol podařilo naplnit, podívejte se sami :

 

 

Helča HelaF ušila záložku, pouzdro a obal na knihu, které spolu souzní ve stejném duhovém stylu.

 

 

 

 

Katka Kbags vás zaujme svým duhovým riflovým batůžkem – vždyť která holčička by ho nechtěla?

 

 

Danka D.FELIX přispěla do naší přehlídky noblesní šedivou hedvábnou šálkou.

 

 

Tereza Muzikanti sobě ušila duhovou kapsičku třeba na pastelky. Ani tentokrát nechybí hudební motiv, zde v podobě nášivky.

 

 

 Eva etomatelier3 zhotovila dvoje nepřehlédnutelné duhové šaty, které můžete nosit i jako sukni.

 

 

 A ke krásným šatům skvěle pasují i Eviny barevné malé kabelky ušité z bavlněných šňůr.

 

 

 

Hanka dobrá trefa nakreslila dvě duhové brožičky technikou smršťovací fólie, lehké jako pírko.

 

 

 

Hela Mahel ušila kapsičku z duhové látky v kombinaci s koženkou, do detailu vyladěnou velkým knoflíkem a barevným přívěskem.

 

 

Mirka RE-NATUS navlékla roztomilý dětský náramek s přívěsky, který pěkně ozdobí dívčí ručku.

 

A pro zklidnění vašeho nitra namalovala Mirka meditační obrázek Duhová mysl.

 

 

Tereza teruber ušila veselou srdíčkovou taštičku na všelijaké drobnosti.

 A přidala krásnou gobelínovou tašku s podšívkou, kterou můžete použít jako kabelku či jako nákupní.

 

 

Pří-jemný duhově laděný den, že?  My jsme si to rozhodně užily a mnohému se opět přiučily.

Také tentokrát všechny doprovodné fotografie v blogu pocházejí výhradně z archivů a objektivů členek klubu.

 

Děkujeme za vaši návštěvu, snad se vám s námi líbilo i tentokrát. 

Budeme velmi rády, když se k nám přijdete zase podívat, už nyní se těšíme na příští procházku –  trochu tajemnou a fantaskní, ale jistě zajímavou. Jste srdečně zváni…

image
(foto archiv + Pinterest)

 

 

Pro klub 100x jinak připravila RE-NATUS – Miroslava Šmídová  dobrá trefa – Hana Konopiská