Ahoj, zdravíme všechny.... zase píšu se zpožděním, ale zase to doháním.... dne už u 4. dílu našich pravidelných blogů TikŤakJinak.

Dnes se zaměříme trochu tématicky, když se blíží Velikonoce.  Vše čerpáno z knihy Zneuznaní Edisoni od nakladatelství Svoboda. A protože text u fotografie byste se snažili přečíst asi marně, přikládám doslovný přepis. 

 

 

Zdánlivý nebožtík jednou pohřben jest pohřben na vždy ačkoli lidskost by chtěla opak. Proto ve Vídni vyvolal pozornost vynález Karla Redla, vlastníka továrny na kovové rakve, jenž má za účel osoby zdánlivě mrtvé a pochované zachrániti před hroznou smrtí v rakvi. Přístroj Redlův jest tak zařízen, že do rakve při nejnepatrnějším pohybu člověka, za mrtva pokládaného a pohřbeného, proudí vzduch a elektrický zvonek neustává dávat znamení, dokud rakev se nevykope a neotevře.

Ve víku rakve nalézá se totiž kruhový otvor, k němuž se připevní kolmá roura, jež vyčnívá nade hrob. Otvor i roura uzavřeny jsou neprodyšně kovovými deskami, jež navzájem spojeny jsou drátem rourou vedoucím. Na zevní straně desky uzavírající otvor rakve jest jiný drát, jehož konec otočí se kol ruky pohřbeného. Deska uzavírající ústí roury jest ve spojení s přístrojem  a zvonkem elektrickým. 

Záchrana zdánlivě mrtvého jest nepochybna. Zato nezazní-li zvonek a neodklopí-li se desky, jest jisto, že pohřbený nebyl mrtev jen zdánlivě, i může se přístroj po několika dnech odstraniti. Náklad s použitím aparátu jest prý velmi nepatrný. 

 

Uuuch, to jsou ale věci.....

Tak něco pro pobavení a odlehčení: AKVANEKROFÁRIUM a HODINOVÁ RUČIČKA z naší domácí dílny.