Od 1.2.2016 nastali zmeny v platbách na Slovensku.
Prestali sa používať klasické čísla účtov a nastúpili SEPA platby a IBAN.

A nastali aj problémy s platením slovenských zákazníkov českým predajcom do FIO banky.
Skúsme sa na to spolu pozrieť, skúsme si zhrnúť poznatky a skúsenosti.

SEPA = Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách).

Základným cieľom SEPA je zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. To znamená, že platby vrámci tejto zóny sa tvária ako vnútroštátne. Zo zahraničných platieb boli "vytiahnuté" platby do a zo zóny EURo a začali sa správať ako vnútroštátne  teda napríklad pre ne platí to, že museli byť v banke príjemcu prípísané na druhý deň. Pri tomto platobnom styku sa používa IBAN a SWIFT kód.

IBAN - čo to je a na čo to je ?
IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu. Z čoho sa skladá si ukážeme na príklade slovenského účtu

SK1083300000001234567891

 •  prvé dva znaky sú kódom krajiny - Slovensko SK pre Cechy je CZ
 •  ďaľšie dve číslice sú kontrólne čísla - ich výpočtom sa nebudeme zaoberať je príliž zložitý :-)
 •  4 číslice - určujú kód banky - v prípade 8330 je to FIO.sk v ČR je to 2010
 •  6 nasledujúcich číslic je prečíslie účtu - takýto formát účtu má napríklad mbank
 • 10 posledných číslic je číslo účtu

tu sa nachádza generátor IBANu pre banky na Slovensku
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-iban-pre-sr

tu je generátor IBANu pre banky v Českej republike
https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban.html

SWIFT kód
je jednoznačný identifikátor banky - v generátoroch IBANu vygeneruje aj tento kód. Je takisto potrebný pri SEPA platbe a obsahuje informácie o banke a krajine, kde sa banka nachádza.
pre  FIO.sk        FIOZSKBAXXX
pre FIO.cz        FIOBCZPP

A teraz samotné FIO:
ako to fungovalo?
budeme sa pozerať len na "slovensku stranu", lebo zmeny pre českých zákazníkov nie sú 

slovenský zákazník pri objednávke získal celkovú sumu, ktorú má zaplatiť, a číslo účtu predajcu vo FIO banke. Aby neplatil poplatky bolo dôležité, aby peniaze posielal do FIO.sk a mene EUR teda na číslo_účtu/8330 alebo v prechodnom období na IBAN   SK1083300000001234567891

ako na to teraz?
FIO.cz deklaruje, že od 1.2.2016 je potrebné posielať na "český" IBAN daného účtu CZ102010000001234567891  a posielať to ako zahraničnú SEPA platbu

Podľa Národnej banky Slovenska je česká FIO banka ( SWIFT kód: FIOBCZPP ) zaradená medzi zahraničných  poskytovateľov platobných služieb, teda medzi ostatné slovenské banky.
Preto je možné posielať na český IBAN, zo Slovenska SEPA platbu ( teda v mene EUR ).

V internetbankingu slovenskej banky si musí pozrieť zákazník, ako má jeho banka rozdelené platby.
Ja mám rozdelené na dve zóny - domáce - čisto zo Slovenska - a zahraničné - všetky mimo Slovensko.

Ak pošlem do banky mimo SR ( ale v SEPA priestore) v EURách zahraničnú platbu, neplatím poplatky, ale ak sa spletiem, a platba je v inej mene, zaplatím, ako za zahraničnú platbu.
Teda pozor!
Platba na český IBAN v CZK znamená poplatky nie len pre zákazníka, ale aj pre príjemcu vo FIO.cz ( podla cenníka poplatkov v českej FIO http://www.fio.cz/docs/cz/cenik_bankovni_sluzby.pdf )

Záver:

Slovenskému zákazníkovi treba poskytnúť informácie, ktoré podáva FIO.cz

 • posielať platbu ako zahraničnú SEPA platbu v EUR, na český IBAN a SWIFT ( CZ..2010....cislo_uctu  a FIOBCZPP) 
  tu sa vyžaduje názov účtu ( čo je vlastne meno predajcu) a adresa banky ( adresu vedia banky v SR vygenerovať podľa IBANu ) Ale keby nie tak adresa je :  
              Fio banka, a.s. ;  V Celnici 1028/10 ;    117 21  Praha 1 ;  Czech Republic (CZ)
  českým predajcom by som doporučila, aby zdôraznili menu EUR, lebo je síce pravda, že slovo SEPA platba to vyjadruje, ale obyčajnému smrteľníkovi to aj tak nič nehovorí ;-)

Ak v internetbankingu svojej banky túto možnosť zákazník nemá alebo mu ju banka nedovolí - čo by nemalo nastať

 • posielať platbu v EUR na slovenský IBAN ( SK..8330......cislo_uctu)
  je pravdepodobné, že doteraz si FIO.sk a FIO.cz presúvali tieto platby medzi sebou. Ako to bude ďalej, nie je jasné. 

Len jedna rada na záver:
Tak, ako ste učili svojich zákazníkov, posielať v EURách na slovenskú FIO, musíte ich, žiaľ, začať "preúčať" na české FIO, ako SEPA zahraničnú platbu

Dúfam, že toto zrhnutie aspoň trochu pomôže Srdce