Listování letitým časopisem ABC, najehož základě vznikla následující koláž s jednou historickou anglickou plachetnicí, zhruba sto let po kolumbovi. A při zjišťování dalších fakt bylo dokonce zjištěno, že se osídlovací plavby do Ameriky dokonce účastnil jeden rodák z Prahy.

 

GALEONA MAYFLOWER a osídlování Virgine

Záhy po objevení Ameriky začaly na novém kontinentu vznikat evropské osady,
v prvním období především osady objevitelů nového kontinentu.
Moc Španělů se soustřeďovala především na Střední a Jižní Ameriku,
vidina pohádkového bohatství lákala i další evroské země.
V Severní Amarice se zase usadili francoužští kupci,
v krajině rozhlehlých jezer připomínajících

Pozdější Kanadu nazvali Nová Francie
a živili se různě - třeba obchodem s kožešinami.
Holanďané zase o něco jižněji založili osadu Nový Amsterodam.

Pozadu nechtěli zůstat ani Angličané
již v roce 1585 založili dnešní Virginii
první osadu
nicméně po roce útrap se vrátili.
Co se týká plavby otců poutníků,
plavba tehdejší plachetnicí rozhodně nebyla žádným odpočinkem.
Například v nízkých, nevětraných prostorách podpalubí
nebylo možno se ani pořádně postavit.


Virginie První osídlení 1585–1586
Osada vznikla dostatečně daleko od nejbližší indiánské vesnice a zároveň byla ukryta dunami Outer Banks před případným objevením nepřátelskými Španěly z moře.
Role guvernéra první anglické kolonie v Americe se ujal Ralph Lane.


Joachim Gans

Pražský žid Joachim Gans se tedy tímto stal prvním doloženým Židem a zároveň Čechem na území budoucích Spojených států.

V Americe působil jako důlní expert,
vymyslel způsob, jak snížit dobu čištění měděné rudy ze 16 týdnů na pouhé čtyři dny.

A co se týče kolonistů, vcelku podstatná změna nastala,
když skončila obchodní splupráce s Indiány
a změnila se nepřátelství.

Osadníkům přišlo nečekaně vhod


když 1586, neplánovaně připlula flotila pod vedením sira Francise Drakea.
Osadníci, kterým se podařilo všechny útrapy přežítprojevili přání vrátit se zpět do Anglie.
Osada byla narychlo opuštěna, a to v takovém spěchu, že na břehu byli zapomenuti tři
osadníci (jejich další osud je neznámý) a rovněž se ztratily bedny se vším,
co muži za předchozí rok nashromáždili
– mapy, nákresy, vzorky plodin, vědecké poznámky,malby.

Druhé osídlení 1586

Necelý týden po náhlém odjezdu kolonistů dorazila loď se zásobami z Anglie.Námořníci už ale objevili jen opuštěnou osadu a netušili, co se stalo s osadníky. Vedoucí výpravy,
sir Richard Grenvill, nakonec vysadil na souš patnáct vojáků,jejich další osudy jsou nejasné, jelikož zmizeli beze stop.

Třetí osídlení virgínie - již nastálo proběhlo roku 1587.

 

přéspěvky na téma plavba a mořeplavba

Loď do Prahy a Hamburku - Blog iDNES.cz

Z Lisabonu do Indie - Blog iDNES.cz

Fler BLOG | archivace.kvalitne / Vodáctví na Otavě a Blanici

dokument na Youtube

Indiáni - Když připlula Mayflower -dokument (www.Dokumenty.TV) - YouTube