Diváci velectění, jen račte přistoupiti blíže!

Byste mohli lépe si ho prohlédnouti, zde dovolujeme si Vám předložiti co největší záznam rozpohybovaných snímkův hologramu, jenž v laboratoři své vytvořil dvorní grafik Chvalinův a jímž přispěl do jarního tyglíku zdejšího spolku kreslířského.

Příspěvek tento nachází se i ve skromné galerii obrazové našeho obchodu básněmi, ovšem pouze ve versi nehybné, neb jinou vyvěsiti tam nelze, zato však s popisem podrobným. A jest tam ještě souvisejícím příspěvkem od sekretářky Chvalinovy doprovozen.

Budete-li jakýchkoli dotazův ku řemeslu holografickému míti, neváhejte se s nimi na suitu Chvalinovu obraceti!

 

Reflexní hologram Denisjukova typu exponovaný zeleným DPSS laserem (532 nm) na desku Ultimate U08BG

 

P.S. Zde přítomným milcům rozličných jevův a illusí optických jest přednostně umožněna i noční návštěva lentikulárotiskařské dílny suity Chvalinovy - jen račte vkročiti! V hodinu tak pokročilou si pražádného vstupného neúčtujeme, zato provoz lze pozorovati v ruchu plném, ba nadprůměrném.