Symbol kříže

crs01.jpg

Se symbolem kříže se setkáváme snad ve všech světových kulturách a náboženstvích a existuje na něj spoustu výkladů. Kříž je možno brát jako určitý druh mandaly, kde horizontální čára znázorňuje náš tělesný život a naši pozemskou cestu, kdežto vertikální čára ukazuje na směr duchovního vývoje. Průnik těchto dvou přímek znázorňuje střed bytí neboli Bytostné Já, podobně jako střed všech mandal. Kříž je tedy možné chápat, jako archetypální symbol, dvou cest. První část ukazuje cestu, kterou sdílíme s ostatními lidmi a druhá ukazuje cestu duchovní, kterou sdílíme s Bohem. Celý symbol potom člověku říká, že ukřižování ega je znamením vzkříšení Ducha, který každodenně zmírá v tomto světě. Na kříž se samozřejmě vážou i různé pověsti a příběhy a je to bezesporu symbol, který ovlivnil spoustu lidí a kultur. Je také jeden z mála vyobrazení, kde se člověk setkává s jednoduchostí na rozdíl od převážně složitých mandal, které vyjadřují to samé co tento kříž.

crs02.jpg

Kříž je asi nejznámějším symbolem právě křesťanství a jeho středověké mystiky. Skrze tento kříž byla přinesena nejvyšší oběť božího Syna Ježíše Krista. A pro pravého křesťana je znamením největší pokory a úcty. Mystickým vyjádření kříže jsou čtyři vlastnosti Krista.

“Láska září vysoko vzhůru, poslušnost jest po pravici a trpělivost po levici Boha. Avšak pokora kořen všech ctností je dole.”

Jak řekl sám Ježíš – “Zapři sám sebe vezmi svůj kříž a následuj mě.”