Pouta, která spojují. 

 Text částečně z publikace: Boyé Lafayette De Mente – The Chinese Have a Word for It, překlad: Zdeněk Kurfürst

Na západě je nejvyšší hodnotou – poutem –  mezi dvěma lidmi i ve společnosti  láska. Vztah k Bohu je založen na lásce.  Ryzí, otevřená, upřímná, svobodná, nepodmíněná, přísná i odpouštějící.

Láska ale může být fanatická, nevypočitatelná, nespolehlivá, na efekt, bolestiplná, nerozvážná. Války se  často vedly pro lásku. A ty drobné mezi lidmi se vedou i dnes...

V Číně byla základem společnosti loajalitazhong. Loajalita znamenala oddanost, věrnost, respekt. Byla základem všech vztahů – mezi manžely, mezi podřízenými a nadřízenými, syny a otci, mezi příbuznými i přáteli.

Láska byla považována za lidský cit a na soukromé úrovni, který musí být potlačen pro dobro všech. I když existovala láska např. mezi matkou a dětmi, láska samotná nebyla podstatou lidského chování. Žádný z klíčových vztahů v čínském životě - ať už mezi bohy nebo lidmi - nebyl založen na lásce. Idea vztahů postavených na lásce je čínskému myšlení zcela cizí. Láska je slepá, nevypočitatelná a nespolehlivá, a proto nezapadá do čínského konceptu ideální společnosti.

Loajalita rodině, přátelům a obchodním partnerům byla prvořadou hodnotou – jedinou zárukou v proměnlivém světě, kterou lidé měli. Zhong znamená také patriotismus/vlastenectví a je v čínském písmu prezentován znakem pro srdce a druhým pro centrum/střed.

 

Osobnost s vlastností zhong má zkrátka srdce na pravém místě bez ohledu na podmínky a příležitosti.

Loajalita vede k větší stabilitě a měla by být součástí mezilidských vztahů -  mezi manžely, přátely, rodiči a dětmi, obchodními partnery atd.

A ...láska

 „Součástí rovnovážného života je i nerovnováha způsobená  l á s k o u ...“ (citát z filmu Jíst, meditovat, milovat).

 

 Láska i loajalita.

 

Volně převyprávěný text pochází ze stránek:

http://www.taijiquan.cz/articles/zhong-pouto-ktere-spojuje/