Legenda o malování vajec
Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. V tom uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! Každému pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.
Symbol vejce
Vejce je symbolem nového života (už od pohanských dob); plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení (protože obsahuje zárodek života); životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara; bezpečí (díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět. Vejce se také přirovnává k hrobu, který skrývá život (symbolické spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním).
 
Nejen malováním lze ozdobit vajíčko a nejen skořápkové vajíčko lze zdobit, techniky  a materiály jsou různé :
 
 
falešný patchwork a artyčok, kanzashi
 
          
 
drátkování, plstění, malování
 
         
 
 
 
 
háčkování, mašličky a korálky
 
         
 
 
To je jen malá ukázka, nahlédněte do dalších profilů a najdete krásná vajíčka, dělaná s láskou. Takže jdeme zdobit, ať máme zítra koledníkům , co rozdávat