lind

Smáčet své prsty v indigu

Modrotisk si většina z nás spojuje s folklorní ornamentikou. Na látkách (ale i na keramice a domech, na perníčcích a krojích) se objevují především stylizované florální vzory, siluety zvířat, motivy ze života...

Zdánlivé ticho

Když se zdánlivě u lind nic neděje, tak je možné, že vybírá len v obchodě a promýšlí čím jej potiskne. Doma lny přeměřuje, rozstříhává a předpírá.... ....suší a žehlí a pak na něm zkoušky barev vytváří...

Zaznamenat si

V zapisování různých postřehů, úkolů, tipů, receptů... jsem dost nesystematická. Zjistila jsem, že zapisuji všechno buď na papírky, které mám problém vyhazovat, protože vždycky na nich ještě je byť jeden nesplněný...

Že netušíte jak to bylo s Forestem Gumpem?

Tak jsem si říkala, jestli by si kurzy tisku na látku nezasloužily po roce a kus nějaké ohlédnutí. Víte jak to bylo s Forestem Gumpem, když se rozhodl běžet? Běžel a běžel, pořád a nezastavoval. Běžel snad rok, či co...

Proč studovat s fifinkou

Proč zase studovat umění? Vy to nemáte? Netoužíte občas vystoupit ze zaběhlých kolejí? Navíc... myslím... vím, že nic nevím. Opravdu si to často myslím. Vy ne? Těším se, že se dozvím, jak se vyrovnat s fifinkou.

Koza byla těžká, ale opice si bude hrát

Jak Rounien trefně a vtipně o uplynulém roku 2015 poznamenala: "Koza byla těžká a to mega... Ale opice si bude hrát". Nevstoupila jsem do nového roku 2016 možná tak, jak by se ode mně očekávalo, tedy novými malovanými...

Kuku "kukačky"

Takto nějak to u lind vypadá, když domů přiveze laserem vyřezané dřevěné podklady pro malbu. Samotnému vyřezávání ještě předcházejí návrhy a zpracování potřebných tvarů v počítači. Ty si připravuje lind sama....

Kalendář Snění - září

Snít sny a proplouvat jimi klidným spánkem,... ...načrtnutými tužkou... ...jemně kolorovanými. Usínat a nechat se houpat na hladinách ztišených. S Julesem Vernem plout vzduchem, odhazovat zátěž a vznášet se výš a výš....
1/3
předešlá strana