Mám pro vás připraven popis asi 15 hlavních smaltérských technik, které mám v plánu tu postupně publikovat. Začínáme!

Toto  jsou  nejznámější smaltérské techniky:

 • Přihrádkový

  přihrádkový

  Výrazně barevným smaltům velmi sluší, když jsou od sebe jednotlivé barvy odděleny jasně definovanou linií.
  Toho můžeme dosáhnout několika způsoby.
  Jedním ze způsobů je vkládání plochých

  nebo kulatých drátků do smaltu jako oddělovacích přihrádek.
  Tato technika se na celém světě nazývá ( émail cloisonné ).  Její postup je následovný:

     1. Nejprve je dobré pro eliminaci pnutí ve výrobku nanést a vypálit,
      pokud to design umožňuje, vrstvu rubového smaltu ( kontrasmalt ).

     2. Na připravený plech si rýsovací jehlou nebo rydlem načrtneme budoucí kontury přihrádek.

     3. Poté naneseme vrstvu transparentního smaltu, nejlépe fondantu, tzn. čirý bezbarvý smalt, vysušíme a vypálíme.

     4. Na vypálený smalt poté naklademe drátěné přihrádky vytvarované do požadovaných obrazců.
        Proti pohybu po hladkém smaltu je zajistíme kapkou tragantu tj. organické pomocné lepidlo pro smaltovací účely a opět vypálíme.

     5. Přihrádky nyní máme pevně zatavené v základní vrstvě smaltu a můžeme je začít plnit barvami dle našeho návrhu.
        Zaplněné přihrádky vysušíme a vypálíme. Protože se smalt po výpalu výrazně slehne,můžeme smalt ještě několikrát vyplnit a vypálit.

     6. V této fázi můžeme výrobek považovat za hotový viz ilustrační obrázek.
     Avšak povrch takového smaltu je výrazně nerovný.
        A proto můžeme pokračovat jeho mechanickým zarovnáním.
     Broušení povrchu smaltu se dělá za mokra, nejlépe pod tekoucí vodou, karborundovými, anebo ještě lépe, diamantovými brousky.

     7. Zabroušený povrch opláchneme destilovanou vodou, usušíme a znovu smalt vypálíme.
       Rozbrázděný povrch se tak v žáru hladce zacelí a vytvoří téměř rovný povrch s mírnou pomerančovitostí.

 • Jamkový

  Jak název techniky napovídá zaplňují se smaltem jamky vytvořené v kovové podložce.
  V literatuře se jamková technika označuje jako émail champlevé.
  Výsledek může být podobný jako ve výše uvedené přihrádkové technice,
  ale příprava jamek vyžaduje více řemeslné zručnosti a dílenského vybavení.

  Jamky pro smalt se dají vytvářet mnoha způsoby:

        * Vyrývání důlků rydlem
        * Vytepáváním jamek do plechu
        * Leptáním v kyselině
        * Prořezáváním plechu


  Vytvořené jamky zaplněné smaltem můžeme na závěr přebrousit a vypálit dohladka jako v přihrádkové technice.


 • Limogešský

  Příště