MaŘeNA je nová celoflérovská soutěž.

MaŘeNA je zkratka a znamená Materiálem a Řemesly napříč.

Jak již plný název naznačuje, je soutěž dělena dle použitého materiálu (případně řemesla).
Soutěž je postavena na klubovém systému - nesoutěží navzájem jednotlivci, ale kluby vybírají své zástupce. Kluby jsou rozděleny na základně použitých materiálů (počítá se materiál, který člověk zpracoval a ve výrobku převažuje).


Principem soutěže je tvorba na zadané téma.

Mařena ráda tvoří ze skla.

Mařena umí zpracovat látky, klubka i přadýnka.

Mařena si ráda hraje s papírem.

Mařena má ráda fotky, malbu a grafiku.

Mařena umí zpracovat i moderní, polymerní materiály.

Mařena má ráda vůni dřeva i jiných přírodních materiálů.

Mařena se ráda patlá v hlíně.

Mařena je tak trochu blázen do kovů.

(Nevidíte zde svůj materiál? prozkoumejte kluby trochu blíže, třeba se v popisech najdete. Pokud ani tak, napište mi pod blog, ráda vás navedu.)

Každý klub má svá interní pravidla pro přijímání členů. Navíc jsou kluby omezeny počtem členů, který je aktuálně stanoven na třicet. Proto se nezlobte, pokud by Vás nepřijali. Je možné, že v průběhu soutěže  (pro další kolo) budou limity navýšeny. Dojde-li k tomu, budeme vás o tom informovat v blogu.

 

Pravidla soutěže:

1) Materiál zastoupeného klubu musí tvořit převážnou část výrobku. Jiný materiál se může použít pouze za předpokladu, že bude tvořit nezbytnou část výrobku (např. kovová konstrukce pro plstěnou dekoraci a pod.) Pokud má správce o množství použitého materiálu pochybnosti poradí se před sepsáním blogu se správci ostatních klubů.

2)
Počet členů v klubu max 30, minimálně 10. Nový klub lze založit, pokud se najde alespoň 12 členů. Nový klub může vzniknout také rozštěpením stávajícho klubu, musí být ale jasně definovaná oblast, které se věnuje. Pro dotazy piště prosím svým správcům nebo Nady nebo Abraka Gabra.

3)
Každý člen klubu se musí zúčastnit alespoň 1x za tři kola. Jeden člověk (nezávisle na profilech) může soutěžit až za tři kluby, ale v daném kole si musí vybrat jen jeden. Daný člověk by měl nejpozději do měsíce od vyhlášení tématu učinit toto rozhodnutí a říci to svým správcům.

4)
Vystavení výrobku je povoleno až tři dny před uzávěrkou soutěžního kola. Fotografie výrobku v klubu samozřejmě můžete libovolně konzultovat. "První dva postupující jsou voleni veřejně, v blogu. Třetího si pak klub zvolí sám, dostane tzv. divokou kartu. Postoupit může i prodaný."

5)
Je zakázáno hlasovat pro výrobky svého klubu. (Proto je limit na min. i max. počet členů.)

Úprava k 14.4.2014:
Hlasování je formou ankety, každý má pět rovnocenných hlasů. Zároveň se ruší omezení hlasovat pro svůj klub, ale apelujeme na hlasující, aby rozdali všech pět hlasů.

 

Průběh soutěže:

Po vyhlášení nového tématu pro další kolo se můžou soutěžící pustit do práce. Výsledný předmět by měl co nejlépe reprezentovat jak tvůrce samotného, tak klub (tedy materiál a techniku), za který soutěží. Dále by se v něm mělo promítnout zadané téma soutěže.

Během tvorby může soutěžící vkládat do diskuze klubu fotografie soutěžního předmětu. Ostatní členové mu mohou případně radit, co a jak ještě vylepšit (např. jak vylepšit fotografii).

Do vlastní soutěže se předmět přihlašuje vložením do zboží a zasláním odkazu správci klubu (blíže v interních pravidlech klubu) a to nejdříve 3 dny před uzavírkou soutěže. Toto opatření bylo stanoveno z důvodu omezení ovlivňování hlasujících a zvýhodnění rychlejších tvůrců. 

Do soutěže se tedy vždy přihlašuje nový předmět zhotovený na základě soutěže. Nelze přihlásit předmět, který byl zhotoven již dříve nezávisle na soutěži.

Předmět se může během soutěže prodat (nesmí být ovšem smazán ve zboží). To nijak průběh soutěže nenarušuje.

 

Princip hlasování pro vítěze:

Po uzavírce přihlášek předmětů do soutěže jeden ze správců klubu sepíše blog, který bude obsahovat odkazy na jednotlivé soutěžní předměty ve formě obrázků. Každý, kdo si blog přečte, tak bude mít možnost hlasovat pro své favority.

Každý hlasující si vybere 2 favority, jejichž jména napíše do komentáře pod blog. Záleží jen na konkrétním klubu, jestli zvolí hlasování podle důležitosti nebo dva rovnocenné hlasy. Následně budou všechny body sečteny a 2 soutěžící s nejvíce body automaticky postoupí do meziklubového kola. 

Navíc bude vybrán ještě 3. soutěžící, který bude klub také reprezentovat v meziklubové soutěži. Tohoto soutěžícího si vyberou sami členové klubu. (Dle interních pravidel klubu.)

Celkem tak budou klub zastupovat 3 soutěžící, kteří se utkají v meziklubové soutěži.

O absolutním vítězi daného kola MaŘeNy se rozhoduje prostřednictvím hlasování pod meziklubovým blogem, přičemž je zakázáno hlasovat pro soutěžící z vlastního klubu. Hlasuje se v komentářích udělením prvního, druhého a třetího místa*.
*Úprava od 3. kola (10.10.2013) - hlasuje se udělením tří hlasů o stejné váze.

*Úprava k 14.4.2014 (1. kolo 2. ročníku):
Hlasování je formou ankety, každý má pět rovnocenných hlasů. Zároveň se ruší omezení hlasovat pro svůj klub, ale apelujeme na hlasující, aby rozdali všech pět hlasů.

Absolutní vítěz je určen sečtením hlasů včetně jejich váhy (3, 2 nebo 1 bod). Body pro kluby jsou získány sečtením bodů členů klubu přepočtených dle pořadí - absolutní vítěz přinese klubu 24 bodů, druhý 23 bodů atp. Součet takto přepočítaných bodů tvoří body pro klub a od nich se odvíjí pořadí klubů.

Cena pro vítěze od FLer týmu: 1 měsíc Cat show zdarma.

MaŘeNA startuje 1. ledna 2013.