V novém roce prošlo pojetí soutěží menší úpravou. Soutěž tak získala novou podobu ve formě menších ucelených cyklů s několika navazujícími díly.

První cyklus nese název „NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ KULTURY“ a  1. díl  byl na téma Starověká Mezopotámie.

Další soutěžní díl, který představujeme dnes má název

Mínojská civilizace

 

Mínojská civilizace byla civilizace doby bonzové,která existovala na krétě přibližně v období 2700 až 1450 př.n.l. V době mezi lety 2000- 1600 př.n.l. dosáhla největšího hospodářského a kulturního rozkvětu. Po roce1450 př.n.l. došlo ke vpádu Ahájů z řecképevniny, kteří s sebou přinesli kulturu Mykénské civilizace a Mínojská civilizace tak zanikla.

Kréta se svoji polohou klíče k východnímu Středomoří a díky tomu, že se stala významným střediskem obchodu, mohla vytvořit velmi silnou civilizaci.
Centrem obchodu Kréty byl královský palác. Výrobky ze statků a zvířata z pastvin se ukládaly do palácových skladišť, kde sloužily jako potrava dvora i jako platidlo pro úředníky a řemeslníky, kteří v něm žili. Ke skladování docházelo ve velikých kameninových džbánech (pithoi), které dosahovaly často výše i dvou metrů. Přebytek se vyvážel do Středomoří. Z výtěžku platili dovoz vzácných kovů, šperků, slonoviny, pštrosích per nebo ambry. Objevení bohatství Kréty je také zajímavou záležitostí. Objevitel TrojeHeinrich Schliemann začal po svém úspěchu v Malé Asii kopat na Krétě, ale brzy usoudil , že zde nic zajímavého nenajde a přesunul se do Mykén, kde skutečně vykopal zbytky civilizace, která na krétskou navazuje. Ovšem na ostrově samotném ležely stejně zajímavé poklady, ne-li více. Vykopal je Arthur Evans roku 1894 narazil na zbytky paláce v Knóssu, který také po dlouhá léta vykopával. 

Byl to mimo jiné on, kdo nazval krétskou kulturu minojskou podle legendárního prvního vládce ostrova. 

                                                         

 

A teď už se podívejte na jednotlivé příspěvky cínařek a posuďte, jak téma a zpracování odpovídá zadání.

  • Hlasovat můžete v anketě pod blogem a máte k dispozici 3 hlasy.  Posuďte, jak téma a zpracování odpovídá    zadání.
  • Hlasování potrvá do 31. 3. 2018, Těšíme se a děkujeme!
  • Po ukončení hlasování budou vyhlášené vítězky v novém vítězném blogu.

 

Pokud se chcete podívat do historie minulých kol, tak je najdete pohromadě v klubovém profilu,  Jak to vidí cínařky a pokud budete chtít vědět, co se v klubu děje a chystá, zadejte si hlídání novinek a budete mít informace z první ruky :-).

 

Anketa se načítá ...

 Další soutěžní téma bude Mykénská kultura.

Zdroje: Wikipedie