Přehledný seznam nažehlovaček s ptáčky navazuje na předchozí blog o vzniku ptačího pexesa. Tady si můžete jednotlivé druhy lépe prohlédnout. A protože se mi do pexesa všichni nevešli, tak zde najdete i mnohé další.

Maximální velikost, kterou mohu nabídnout je 12x12 cm.

A protože se mi ozvala skupinka zájemců ze Slovenska, doplním sem postupně i slovenské názvy ptáků. Slovenská verze pexesa už se pomalu chystá do tiskárny a bude rozšířením stávající nabídky.

bažant obyčajný brehuľa obyčajná brhlík obyčajný
 chochláč severský  stehlík čačetavý  stehlík čížavý
glezg hrubozobý dudok obyčajný holub hrivnák
holub skalný  hrdlička poľná hýľ obyčajný
  belorítka obyčajná kavka tmavá
 jarabica poľná  krivonos smrekový (obyčajný)  
krkavec čierny kukučka obyčajná rybárik obyčajný
muchárik čiernohlavý lelek obyčajný pinka severská
pinka obyčajná žltochvost hôrny dážďovník obyčajný
     
    sojka obyčajná
     
škorec obyčajný stehlík pestrý straka obyčajná
     
ďateľ veľký oriešok hnedý strnádka žltá
     
  strnádka čiernohlavá strnádka svrčavá
     
strnádka lúčna   strnádka žltá (obyčajná)
     
     
     
strnádka záhradná sýkorka lesklohlavá sýkorka veľká
     
sýkorka belasá sýkorka chochlatá sýkorka uhliarka
     
sýkorka uhliarka 2  hlucháň hôrny  tetrov hoľniak
     
strakoš obyčajný strakoš kolesár lastovička obyčajná
     
vrabec domový vrabec poľný  vrana popolavá