Když Břichopas nešije, hraje si občas s medvíďaty. Tentokrát s nejstarší 4,5letou náruživou minidivadelnicí. Tady je odpolední pohádka o princezně s klubíčky. Loutky vyráběla dcerka sama s velkou chutí, protože další medvíďata nezasahovala a mohla si hru krásně užít. A já s ní...

Byla jedna princezna a ta měla plno klubíček a jednu kočičku.

Princezna si s klubíčky a kočičkou Mínou ráda hrála.

"Chytej, Míno...!"

Jednoho dne ale přiletěl k zámku tříhlavý drak.

"Připravte mi kocoura k večeři a princeznu ke snídani!"...Drak odletěl...

Princezna s Mínou vylezly na střechu zámku a volali: "Heej, kdo nás před drakem zachrání ??!"

Přišel princ, sundal princeznu ze střechy a řekl: "Neboj se, princezno, já budu s drakem bojovat. Schovej se i s kočičkou támhle..." 

... do busu." 

Za chvíli přiletěl drak. "Grrr, kde je moje večeře?" "Tady!" vykřikl princ a začal s drakem bojovat.

Fik, fik...

...fik...a draka zabil.

"Huráá, drak je mrtvý!" zajásal princ

Princezna mu běžela dát hubičku.

A jestli nezemřeli, žijí spolu spokojeně dodnes.

Dobrou noc...