Pečetě byly užívány k potvrzování písemností již v raném středověku. Zpočátku bylo zaváděno hlavně v královských a církevních kancelářích, později však začala pečetí užívat rovněž šlechta a měšťané.

Minule jsme si ukázali, jak si vyrobit originální ražené visačky.  Dnes je na řadě představit pečetidlo. Jak si můžete vyrobit hezkou pečeť se dozvíte dále.

 

Pojmem pečeť nazýváme otisk kovového rytého pečetidla ve vosku. K listinám a písemnostem byly pečeti přivěšeny bud' na proužku pergamenu nebo na svazku jednobarevných či různobarevných nití. Později byly pečeti přitiskovány přímo na písemnost. Na vlastní pečeti rozeznáváme legendu a pečetní znamení. Legendu lze nalézt ve formě opisu po obvodu pečeti, pečetní znamení pak bývá zpravidla umístěno uprostřed - v ohraničeném pečetním poli.

Pečetit můžete nejen dopisy, ale spousta výrobců používá svoje pečetidla i na své výrobky. Vinaři na své lahodné moky, mýdlaři dělají otisky přímo do mýdla a keramici si značí svoji originální keramiku na dna svých výrobků.

 

 

K výrobě pečeti budete potřebovat patřičnou písemnost, zdroj tepla, pečetidlo a pečetní vosk. K zahřívání pečetního vosku je úplně nejlepší používat lihový kahan - jeho plamen nešpiní vosk sazemi. Lze ovšem užít i prostou svíci. Při zahřívání je potřeba voskem neustále otáčet, abychom zabránili odkapávání. Nenechávejte vosk zbytečně hořet! Pokud Vám vosk ukápne, nebojte - po zaschnutí jej lze lehce odstranit (z počátku se Vám to může stávat často, proto doporučujeme používat nehořlavou hladkou podložku).

image

 

V průběhu zahřívání musíte vystihnout okamžik, kdy je vosk dostatečně vláčný (chce to trochu cviku) a pak jej natisknout na papír a pomalu táhnout vzhůru, aby se natavený vosk oddělil od zbytku tyčinky. Toto opakujte tolikrát, dokud nedosáhnete voskové kaňky minimálně o šířce pečetidla. Zpravidla jde o dvě až tři opakování. Nemusíte pospíchat, neboť vosk zůstane dlouho měkký.

image

 

Aby pečeť vypadala dobře, pečetidlo musí být čisté, suché a studené. Pečetidlo lze potřít kapkou stolního oleje (aby se nelepilo k vosku). Po přitisknutí pečetidla na vosk vyčkejte několik vteřin, aby byl výsledný otisk dostatečně jemný a detailní. Pokud se Vám v průběhu výroby pečetě podařilo udělat voskem na písemnost nějaké kaňky, raději počkejte, než vosk zaschne a teprve pak je odstraňte.

image

A tady máme výsledek.

imageimageimage
Nezoufejte pokud se to nepovede hned napoprvé, jako vše chce i pečetění trochu cviku.

 

A na závěr malé doporučení - voskové kaňky lze z pošpiněných textilií snadno odstranit vyžehlením přes savý papír...

 

Váš von Hanke

image