1. místo Modrý květ

Čechy krásné... 

2. místo Jewellerína

Kde domov můj... 

3. místo Roonka

Vlastenka... 

  4. místo Lydie Dostálová                              5. místo Cingrlata                                    6. místo Luccina

image   image   image

Gratulujeme! {#emotions_dlg.rose2}