Pinoženka byla v televizi. Sice jen regionální, ale to nevadí :)