Písmeno, případně litera z latinského littera, je jednotlivý písmový znak konkrétní abecedy odpovídající určité hlásceSouhlásková písma mají písmena jen pro souhlásky, chybí písmena pro samohlásky.

písmu se kromě písmen používají i další znaky, zejména interpunkční znaménka a číslice. Za písmena se nepovažují ani znaky písem, které odpovídají větším celkům než je hláska, tedy celým slabikám a slovům (logogramy).

Nejrozšířenější jsou písmena latinky, která se dělí na verzálky (velká písmena) převzaté z antického latinského písma a minusky (malá písmena), které vznikly z jeho středověkých psaných variant (unciálakarolina). Z jednotlivých písmen se skláda sazba používaná při knihtisku, v typografii se některá písmena spojují do ligatury.

....tolik nám říká Wikipedie.

 

Písmena,písmo,slovo,věta,  text,čtení,psaní ,podpis, tisk... vše nás provází celý život.

Členky klubu Šikovné severočešky  se rozhodly použít písmenka,text,jako podklad pro focení  zboží, nebo také  písmena mohla být  součástí zboží.

Hlasujte, prosím, pro 5 fotografií, které považujete, dle zadání, za nejzdařilejší.

Hlasování je možné do 26.5.2019.

Vaše hlasy a komentáře nám udělají radost.

Anketa se načítá ...

 

 

titl foto: https://www.mghs.cz

 

Chcete mít zboží v příštím klubovém blogu?Jste aktivní prodejci a tvůrci?...přijďte mezi nás.

  

Přejeme vám příjemné jarní dny.

Novinky vám představíme  na konci měsíce května.

 

    

Za  klub Šikovné Severočešky - pracovní tým

  Dce-runka