Základní informace najdete v profilu uživatele Hvězdička, informativní texty v blogu (zatím stručné, na dokumentech se pracuje).

HVĚZDIČKA DĚTEM - klub

FLERBOX výrobků v prodeji pro Hvězdičku

HVĚZDIČKA DĚTEM - PLÁNY ORGANIZACE

Prodej pro Hvězdička dětem - POSTUP PRO PRODEJCE - blog 

HVĚZDIČKA DĚTEM - PŘEHLED O STAVU ÚČTU

Hvězdička je uživatel Fleru založený pro připravovanou charitativní organizaci Hvězdička pro děti. Jedná se o projekt skupiny dobrovolníků nezávislý na Fleru či jiných médiích a organizacích (nejedná se o akci Fleru).

Zisky z prodeje výrobků, případně další získané prostředky od soukromých dárců - zkrátka veškeré finanční prostředky, které tento subjekt získá - budou poukazovány na různá místa, tam, kde mohou  POMOCI  DĚTEM. Konkrétní místo, kam budou finance směřovat příště, bude vždy zveřejněno v  tomto profilu.

Účet uživatele Hvězdička bude v budoucnu transparentní, tzn. bude na něm vidět každý pohyb, tedy i každou připsanou částku a jejího dárce a rovněž účet, na který se pak získaná suma poukáže.

Založení transparentního účtu je možné až po vyřízení všech formalit nevýdělečné organizace, což ještě může chvíli trvat. Nechceme však přijít o letošní "Vánoční sezonu", proto dočasně využíváme běžný účet v mBank, z něhož pak veškeré prostředky kompletně převedeme na transparentní účet nebo přímo na vybraný účel. Do doby, než bude zřízen transparentní účet, budeme všechny připsané částky i s celkovou sumou pravidelně zveřejňovat v blogu.

Pokud chcete přispět přímou platbou a máte jakoukoliv pochybnost, vyčkejte na založení transparentního účtu.