Motto: Základem každého jasu je neviditelný zdroj. To znamená, být napojen na energii, která nás rozžíhá.

... Žárovičky, s nimiž pracuji, nejsou napojeny na přívod elektřiny, neblikají. Jsou to pouhé nádoby pro světlo, skleněné formy, jež vyhasly. Tato absence záře mi připomíná, že naše zdroje energie bývají nestálé: Žárovka má svou životnost a jednou přestane plnit svůj účel (zahodíme a nahradíme novou). Dodávka elektřiny se občas pozastaví (zažehneme svíci, najdeme-li nějakou, a netrpělivě odpočítáváme dobu „temna"). Oheň, není-li živen, uhasne. Naše nitro, nemá-li odkud čerpat, ztrácí svůj jas, proměňuje se ve skleněné prostory, jež zejí prázdnotou.

Držím v dlani minižárovečku a docházím poznání, že ozdobou, zářícím šperkem, by mi mělo být světlo plynoucí z vnitřních komnat.

(úryvek z diplomové práce „Malé, chytré, užitečné", UP 2006, Jana Marvánová)