V klubu Pro radost  tvoříme každý měsíc podle paletky.

                                                                                                  Poslové jara

Paní zima předává vládu jaru prostřednictvím dvou kvítků, které se začínají objevovat ještě na sněhu a nekvetou příliš dlouho, ale na zahrádku je chodíme přímo tahat očima a užíváme si je i při procházkách v přírodě – vždyť nám přinášejí zvěst o jaru.

Sněženkám  i bledulím z čeledi amarylkovitých, se daří v především v místech hodně nasáklých vodou. Těch ovšem bývá na jarní zahrádce dost pod keři a stromy, kde se dlouho drží sníh, i trávníku kolem jezírka. Pokud si tyto dvě rostlinky pletete, pozorně si je prohlédněte. Zjistíte, že zatímco bledule má všechny okvětní plátky stejné, u sněženek tomu tak není, mají tři lístky vnitřní, které tvoří jakousi trubičku, a kolem nich tři lístky dlouhé.

Sněženka jako první láska. V květomluvě znamená: „Tys moje první láska. Sněženek je asi patnáct druhů, vyskytují se hlavně v Evropě a v oblasti Kavkazu. U nás najdeme jediného planě rostoucího zástupce – sněženku podsněžník neboli sněženku předjarní.

Bledule jako věčná láska. Od února do dubna můžete podle květomluvy vyjádřit darovanou bledulí „Moje láska je věčná“. Bledulí (Leucojum) je asi deset druhů, u nás jsou ovšem doma jen dva – brzy rozkvétající bledule jarní (Leucojum vernum) a pozdější bledule letní.

Bledule i sněženka jsou chráněny zákonem ČR, kde se řadí mezi ohrožené druhy, protože ubývá vhodných lokalit pro jejich výskyt. Ve volné přírodě se nesmí trhat a přemísťovat na soukromé zahrady.

                                                                    Tvořili jsme podle této krásné paletky :

                                                                               

- na výrobku jsou povinné alespoň dva odstíny z nabízených barev bílá, světle žlutá, světle oranžová, švestkově fialová, levandulová a světle zelená

- pozadí výrobku na hl. fotografii musí být v barvách paletky, jarně laděno

Prohlédněte si soutěžní výrobky, posuďte, jak se nám povedly, jak splnily dané zadání a rozdělte jim své hlasy.

                                                                               Hlasovat můžete do 25. 4. 2022

Anketa se načítá ...