Nie nadarmo sa hovorí, že niekedy stačí aj jeden dobrý učiteľ na celý život. Vzťah k chémii som si vybudovala na strednej škole vďaka našej pani učiteľke (alebo ,,prof", ako sme ju v skrátenej forme-z taliančiny professoressa-volali) Marte Markošovej.

Dodnes si pamätám hlášku: ,,Najlepšia je práca chemika! Chemická reakcia pracuje za vás!" :D
Aj vďaka tomuto humoru, ktorý niekedy pochopili len zasvätení, nám v triede vznikla skupinka zanietených jedincov. Pri prípave na maturitu a na vysoké školy sme si urobili chemický seminár-cheminár, na ktorom sme sa okrem lúštenia prijímačkových otázok aj vždy zabavili. Napríklad sme vymýšľali básničky a rôzne vety ako mnemotechnické pomôcky, aby sme vedeli spamäti nakresliť celú periodickú tabuľku prvkov. Nebojte sa, nikto nás nenútil, bavilo nás to! Až tak intenzívne, že dnes sú z nás už MUDr., MVDr., Mgr. aj Ing. No a ja som skončila ako denná doktorandka, odbor farmaceutická chémia :)

Kto, keď nie ja by mal teda urobiť kľúčenky chemické prvky a šíriť osvetu?!
Hoci najprv som si hovorila, že je to taká kolekcia, ktorú asi rozdám tým pár šialencom z okolia, ale potom mi napadlo: prvky sa môžu ľudom prihovárať a získať si ich ♥!

A tak som vytiahla z hlavy, z päty alebo zo slovníka rôzne frazeologizmy a započúvala sa, čo mi chce chémia povedať. Ďakujem za brainstorming a niektoré nápady aj Lesanke a Katke.
Každý prvok má na jednej strane protónové číslo, značku, latinský názov, relatívnu atómovú hmotnosť a na druhej svoj prejav. Okrem ľúbozvučných slovenských som spravila aj české verzie, teda tam, kde mi to blízkosť našich jazykov dovolila.


(Nájdi chybu! ;))

Poďme pekne podľa protónového čísla:

Pri tejto príležitosti som si ešte spomenula na ,,tajný jazyk" zložený len zo značiek chemický prvkov. Moje meno by v ňom vyzeralo: Th V O Re Ni Na.

Dúfam, že tak, ako sa chémia prihovorila mne, osloví táto kolekcia aj vás :) 

Ga Rh Ac I He, P Rh O F!