Už to budou dva roky, co jsme představily první malované kusy Podbrdské keramiky.

Šlo především o její  vzkříšení, vylaďování barev a hmot, zkoušení tahů štětcem… Teď se nám povedl dlouho plánovaný a vytoužený další krok v našem snažení – vdechnout naší malované keramice život při výpalu v peci otápěné dřevem…

image image

Je to sice zatím jen pár kousků,  ale je vidět,  že kráčíme správným směrem. Kamenina vypálená v peci na dřevá má neopakovatelné kouzlo, živý povrch, nerovnosti, místy lehounký závoj od popelového náletu, zkrátka jiskru, kterou prostě v elekrtické peci nevykouzlíte. Jako by se v ní uložila vůně smrkového dřeva na otop i pot a dřina při šestnácti a vícehodinovém výpalu, netrpělivost při chladnutí pece, zatajený dech při jejím otevírání a bezbřehá radost, když se výpal povede. Je to další most na cestě k našim kořenům, k poznání keramiky, kterou vyráběli naši předkové, v hrnčírně v Klínci…

image image

image