V klubu Pro radost  tvoříme každý měsíc podle paletky. 

                                                                            První svíčka na adventním věnci

Příští neděli si většina z nás rozsvítí první svíčku na adventním věnci. První adventní nedělí startují Vánoce. Dříve advent lidé prožívali především jako duchovní přípravu na vánoční svátky, byl dobou zklidnění a rozjímání. Nesměly se konat svatby, velkolepé oslavy, ani hodování. Adventní doba měla odpovídat dlouhým zimním večerům a lidé se připravovali na příchod spasitele. Věřící si v tuto dobu připomínají příchod Ježíše Krista.

 

■ advent tradičně symbolizuje fialová barva, v Americe ji nahradili modrou barvou, fialová barva symbolizuje pokání, čekání a ztišení

■ první zmínky o něm sahají až do konce 4. století

■ slovo advent latinsky znamená »příchod« a v křesťanství se užívá speciálně pro příchod Ježíše Krista

■ každá adventní neděle má své jméno: železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Pojmenování to není tradiční, ale novodobé, čistě komerční.

■ tradice adventních věnců je stará 150 let a jeho tradiční barva je zelená a červená

■ svíčky na věnci se zapalují proti směru hodinových ručiček

■ adventní věnec může mít i pátou svíčku – bílou uprostřed, ta se zapaluje po západu slunce na Štědrý den a symbolizuje Krista

■ jmelí si člověk nemá kupovat sám, ale má mu ho někdo darovat – obdarovanému pak přináší štěstí

První svíčka na adventním věnci se jmenuje NADĚJE nebo také svíce proroků, zapaluje se na železnou neděli a měla by mít podle římskokatolického zvyku fialovou barvu, která značí pokání.

                                                                                          Paletka pro tvoření :

                                                                                 

na výrobku jsou povinné alespoň dva odstíny z nabízené paletky - zlatá, světle a tmavě modrá, stříbrná a černá

pozadí na hl. fotografii má být světlé

Posuďte sami, jak se nám naše soutěžní výrobky povedly a oceňte svými hlasy ty nejlepší z nich.

                                                                              Hlasovat můžete do 26.11.2022

Anketa se načítá ...