Spolek Fakt-Um by vám rád představil svou první výstavu, která se soustředí na řemesla:

Pojmenovali jsme ji „Ten umí to a ta zas tohle“. Název přesně vystihuje to, že každý ovládá jen jedno či dvě řemesla. Společně pak umíme mnoho a sami se můžete na výstavě přesvědčit, jak nám to dohromady jde.

Výstavu připravujeme ve spolupráci s Muzeem Podblanicka a městem Vlašim. Návštěvníkům představíme tradiční i novodobá řemesla, jak jsme je uchopili a jak se jim věnujeme, různé materiály od dřeva, kovu a skla, přes látky a klubíčka až po papír, polymery a keramiku. Budete si moci jednotlivá řemesla také vyzkoušet a pozorovat nás, jak nám pod rukama vznikají nové výtvory.

Řemeslo, jak lze vyčíst ve slovníku, je činnost zabývající se výrobou nebo opravami různých předmětů pomocí ručních nástrojů nebo jednoduchých strojů. Wikipedia tvrdí, že řemeslo je určitý druh manuální dovednosti provozovaný za účelem obživy, respektive vytváření zisku. Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce spojený s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. Nadto umělecké řemeslo je obor lidské činnosti, který ručně vyrábí umělecky hodnotné předměty, nebo umělecky doplňuje již hotové předměty či stavby. Obecně známé pořekadlo o řemeslech tvrdí, že „řemeslo má zlaté dno“, a staré přísloví tvrdí: „Devatero řemesel, desátá bída.“

V expozici najdete převážně ručně vyráběné předměty, některé tento požadavek splňují stoprocentně. Jsou však nápady, které bez použití nástrojů, menších strojů či speciálních pomůcek zrealizovat nelze. Řemesla, jež představujeme touto výstavou, jsou pro naprostou většinu z nás koníčkem, účel obživy splňují jen někomu. Jak se nám daří být manuálně dovední a umělecky zdatní, máte jedinečnou možnost posoudit. Protože se každý z nás věnuje pořádně jen tomu, co tady právě vystavuje, na bídu si nestěžujeme. Na dně ještě nejsme, nápadů na tvoření totiž máme stále dost, o zlatu se nám proto zatím jen zdá.

A kdo vlastně jsme? Organizátorem výstavy je nezisková organizace Spolek Fakt-Um, sdružení tvořivých rukou, které „Fakt-Umí“. Tato výstava je naší první prezentací tohoto druhu, dosud jsme – v naší téměř čtyřleté historii – řemesla prezentovali prostřednictvím jarmarků, tvořivých kurzů a dílen na různých místech našeho regionu (Podblanicko, Benešovsko, Posázaví). Ve spolku je nás jen pár, přizvali jsme si ještě několik dalších šikovných kamarádů, aby vhled do řemesel byl komplexnější.

Budeme rádi, když vás tímto nalákáme na výlet do Vlašimi, kde zhlédnutím výstavy potěšíte oko i ducha. A vězte, že výstava je i prodejní. Pokud se tedy stane, že vás některý exponát doslova uchvátí, můžete o něj ihned požádat. Tak neváhejte, rádi vás ve vlašimském zámku přivítáme.

Výstava bude probíhat v prostorách zámku Vlašim od 23. června do 24. července 2016.

Kalendář dílniček najdete na www stránkách Spolku Fakt-Um.

Vystavovatelé

Kája a Ája Vernerovy – deníky

Saša Štorkánová – origami

Martina a Jan Štědrovi – ryté, lehané sklo, fusing

Dagmar Petrovická – plastiky, sklo

Blanka Musílková – vinutky

Jana Gilchrist – černé drátování 

Miroslava Ptáčková – dekorativní drátování 

Eva Vojáčková – cínované šperky, plstěné šperky

Veronika a Jana Barešovy – tepané šperky

Lada Janková – háčkované, pletené

Lenka Opavová – šité dekorace 

Radka Hladíková – decoupage 

Oldřich Jahodář – hlavolamy, dřevořezby

Pavlína Nixbauerová – věnce

Pavel Harásek – dřevěné plastiky

Aťka Tichá – keramika

Majka Blažejová – keramika

Tereza Uhlová – polymery šperky

Monika Schizsmanová – perníčky 

Lenka Štědrová – koláže

Lenka Opavová – obrazy malba, kresba

Jana Gilchrist – foto

Štěpánka Macková – grafika